Uitgeverij Ten Have

Kampen

Uitgeverij Ten Have is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van religie en filosofie, spiritualiteit en zingeving. Ook rouwverwerking en business spiritualiteit behoren tot dit domein. Het fonds van de uitgeverij bestaat uit drie onderdelen: religie en filosofie (hoofd), spiritualiteit en zingeving (hart), rouwverwerking en business spiritualiteit (handen). U zult daarom bij de boeken een drietal achtergrondkleuren aantreffen die deze onderdelen visualiseren.

Meer informatie vindt u op de webstek.


 • ARENDT H., Het leven van de geest.
 • ARENDT H., Het liefdesbegrip bij Augustinus
 • AUGUSTINUS A., Kunnen we God zien? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina.
 • BADIOU A., De twintigste eeuw
 • BADIOU A., Het woord ‘jood’.
 • BADIOU A., Paulus. De fundering van het universalisme.
 • BADIOU A., Tweede manifest voor de filosofie.
 • BAKEWELL S., De existentialisten. Filosoferen over vrijheid, zijn en cocktails.
 • BAKKER , W. KLOUWEN E.A. N.T., Het oordeel
 • BARZ P., Ik ben Bonhoeffer... Roman over een geloofwaardig leven
 • BAYLE P., De inslag van een komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof
 • BEJE M.J., Intelligent design. De zwarte doos van Darwin
 • BERG Y., De kracht van kabbala
 • BERNTS (RED.) T., God in Nederland (1996-2006)
 • BETGHE & C. GREMMELS R., Dietrich Bonhoeffer: zijn leven in beeld
 • BETHGE E., Dietrich Bonhoeffer: de biografie
 • BEUMER J., De spiritualiteit van het gewone leven: over veerkracht
 • BONHOEFFER D., Verzet en overgave
 • BONHOEFFER D., Verborgen omgang
 • BONHOEFFER D., Geborgen en getroost
 • BONHOEFFER D., Bruidsbrieven uit de cel
 • BONHOEFFER D., Verzoeking
 • BONHOEFFER D., Wie ben ik? Teksten om te overdenken
 • BONHOEFFER E., Wat is wezenlijk?
 • BOSMAN E.A. F., De ene Regel is de andere niet. Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap.
 • BOSSERT M., Spiritualiteit in de keuken. Praktische tips om te koken met aandacht.
 • BOTS C., Meditaties voor alle seizoenen.
 • BREUKEL T., De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond.
 • BUBER M., De geschiedenis van het moderne individu
 • COHEN STUART G.H., Joodse feesten en vasten: een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament
 • DAMROSCH L., Jean-Jacques Rousseau. Een rusteloos genie
 • DE BRABANDER (RED.) R., Het uur van de waarheid. Alain Badiou: revolutionair denker
 • DE CHAUVIGNY DE BLOT P., Business spiritualiteit
 • DE GROOT M., Het evangelie naar Maria Magdalena
 • DEKKER G., Het zout der aarde. Bonhoeffers visie op de kerk
 • DEKKER G., De kerk lost niets op. Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld
 • DEKKER, R. MEESTER & R. VAN WOUDENBERG C., Schitterend ongeluk of sporen van een ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie
 • DEKKER, R. MEESTER & R. VAN WOUDENBERG (RED.) C., En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie
 • DRAYER, J. DE HART E.A. E., Met of zonder God. De onmisbaarheid van religie
 • DRIJVERS & P. HAWINKELS P., Job/Prediker
 • ELSBERG R., Het geluk is met de heiligen. Alledaagse wijsheid.
 • ELSHOF N., Spiritualiteit werkt. Praktische tips om je huis en leven op orde te krijgen.
 • FIJEN L., Hoe word ik gelukkig: levenswijsheid uit de kloosters
 • FRANCISCUS VAN ASSISI , Het zonnelied
 • GARCIA MARTINEZ E.A. F., De rollen van de dode zee.
 • GARCIA-MARTINEZ E.A. F., De rollen van de Dode Zee.
 • GARFF J., Kierkegaard. Een biografie.
 • GARFF J., Kierkegaard. Een biografie.
 • GREMMELS & H. GROSSE C., Dietrich Bonhoeffer: zijn weg in het verzet
 • GRÜN A., Bezielend leidinggeven
 • GRÜN A., Vijftig engelen voor het jaar
 • GRÜN A., Boek van levenskunst
 • GRÜN A., Spiritualiteit van de tweede levenshelft
 • GRÜN A., Vijftig heiligen voor je leven
 • GRÜN A., Vasten
 • GRÜN A., Boek van verlangen
 • GRÜN A., Orde van de dag. 365 teksten
 • GRÜN A., Spiritualiteit voor managers: leidinggeven vanuit waarden en deugden
 • GRÜN A., Rituelen voor lichaam en ziel
 • GRÜN A., Je eigen spiritualiteit ontdekken
 • GRÜN A., Innerlijke kracht. Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen
 • GRÜN A., Innerlijke tweestrijd
 • GRÜN A., De tien beloften. Wegwijzers naar de vrijheid
 • GRÜN A., De hemel begint in jezelf. De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag
 • GRÜN A., Maak van angst je levenskracht.
 • GRÜN A., Paulus. Ervaring als kern van het christelijk geloof.
 • GRÜN A., Wat komt er na de dood? De kunst van leven en sterven.
 • GRÜN - MARIA.-M. ROBBEN A., Je eigen levensweg: wonden uit je jeugd veranderen in nieuwe kansen
 • GRÜN & M. DUFNER A., Spiritualiteit van het gezonde leven
 • GRÜN & R. ROBBEN A., Grenzen stellen
 • GRÜN E.A. A., Mystiek en eros
 • JELSMA & G. BRINKSMAN A., Wie is wie in de mystiek?
 • KANT I., Dromen: kritiek van de paranormale ervaring, Agora-reeks
 • KAUBE J., Hegel. Een biografie.
 • KIERKEGAARD & F. FLORIN S., Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek
 • KLIJN A.F.J., De apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen
 • KRAMER R., De spiritualiteit van St. Patrick
 • LAENEN J.H., De Kabbala ontsluierd
 • LAENEN S., Kabbala voor beginners
 • LENOIR F., De wereldziel.
 • LEVER J., Langs de mysterieuze grenzen van het leven
 • LINDEIJER (RED.) M., De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit
 • LODEWIJKS J., Als wassen van andermans voeten. Franciscus ontmoeten in leidinggeven en werk.
 • MANENSCHIJN G., Levenslang mores leren: de uitdaging van de multiculturele samenleving
 • MCGRATH A., De ondergang van het atheïsme
 • MEESTER M., Van gnosis tot alchemie. Inleiding tot de esoterie.
 • MEESTER R., Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde
 • MERTON T., In gesprek met de stilte: gebeden
 • MUSSCHENGA E.A. B., De utopie van de maakbaarheid.
 • NAASTEPAD T.J.M., Gewaagde woorden: uitleg van Mattheüs 5-9
 • NAASTEPAD T.J.M., Om de langste adem: uitleg van zeven apostelbrieven
 • NAASTEPAD T.J.M., Naar Mokum: uitleg van Exodus 1-34
 • NN. , Hooglied
 • NN. , Wie is wie in de Bijbel?
 • NN. , Ervaringen met Christus: schrijvers over hun bezieling
 • NN. , Wie is wie in de mythologie?
 • NN. , Jonge denkers over grote religies.
 • NORTON & R. SOUTHERN R., Je spirituele type ontdekken: hart, ziel, verstand en kracht
 • O’LAUGHLIN M., Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen
 • OOSTERHUIS H., Arthur. Koning van een nieuwe wereld.
 • PRECHT R.D., Ken de wereld. Een geschiedenis van de filosofie. Deel 1.
 • PUNT A., Passie in glas.
 • REIJNDERS J., Een reis in stilte
 • RICARD M., Altruïsme. De kracht van compassie.
 • RILKE R.M., De rozen
 • RILKE R.M., Het getijdenboek
 • ROOTHAAN A., Wat is waar?
 • RORTY R., Contingentie, ironie en solidariteit
 • RUSE M., Darwin of God? Een broedertwist
 • RUSE M., Charles Darwin
 • RUTTEN T., Augustinus mysticus
 • SANDEL M.J., Politiek en moraal. Filosofie voor het publieke debat.
 • SCHIMMEL A., Het islamitische jaar: kalender en feesten
 • SCHRAMA M., De regel van de liefde. Over de volgelingen van Augustinus
 • SHAUGHNESSY E.L., Wijsheid van Confucius, Lao Zi, Zhuang Zi en andere meesters.
 • SLINGERLAND M., Word toch katholiek: praktische handreiking bij een innerlijk proces
 • SMELLIK K.A.D., Bijzonder Bijbels beestenboek. 12 Bijbelse dieren aan het woord
 • SOLOMON R.C., Spiritualiteit voor sceptici
 • STAMPERIUS H., Kleine theologie voor leken en ongelovigen
 • TER HAAR J., Geschiedenis van de Lage Landen: voorspoed en twist
 • THOMAS P., De psalmen (CD inclusief)
 • THOMAS A KEMPIS , Alleenspraak der ziel
 • THOMAS A KEMPIS , Uit de navolging van Christus
 • TICHELAAR R., Ervaringen van een hedendaagse exorcist.
 • TOP B., Religie en verdraagzaamheid: 10 gesprekken over tolerantie in een extreme tijd
 • VAN DEN BERG L., Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest. De visie, oefeningen en meditaties van een spirituele schilder.
 • VAN DER BRAAK (RED.) A., Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof.
 • VAN DER LINDEN E., Wie is die man? Joodse visies op Jezus
 • VAN KEMPEN T., Navolging van Christus
 • VAN LOENEN G., Lof der onvolmaaktheid.
 • VAN NAZARETH B., De zeven manieren van Minne, Mystieke teksten & thema's, 19, red. Jos Huls
 • VAN OORT J., Het evangelie van Judas
 • VAN OORT M., Het evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
 • VAN SCHAIK J., Unde malum? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek
 • VAN SCHAIK J., Christuservaringen van vroeger en nu
 • VAN SCHAIK E.A. J., Een ontmoeting met Jezus in christendom en islam.
 • VAN SINT-THIERRY W., De gulden brief
 • VAN TAIZÉ R., Voorvoeld geluk.
 • VINGERHOETS T., Op de plaats rust… Mijmeren op de mooiste kerkhoven
 • WAAIJMAN K., Mystiek in de psalmen
 • WAAIJMAN E.A. K., De spiritualiteit van Titus Brandsma. Hoe de tijd ons godsbegrip bepaalt.
 • WESSELS A., Het evangelie volgens Vincent van Gogh.
 • WITTGENSTEIN L., Licht en schaduw. Een droom en een brief over religie
 • YASHOBODHI , Boeddha in de polder