Uitgeverij Meinema

Zoetermeer

Uitgeverij Meinema maakt sinds 1989 deel uit van Boekencentrum uitgevers en publiceert jaarlijks circa 40 titels voor de brede markt van religie, theologie en filosofie. Uitgeverij Meinema is uitgever van bekende auteurs als Willem Barnard, Esther de Boer, Eugen Drewermann, C.J. den Heyer, Carel ter Linden en Pieter W. van der Horst. Moderne theologie, spiritualiteit, zingeving en liturgie zijn belangrijke aandachtsvelden binnen het fonds van Meinema.

(Overgenomen van de webstek)


 • ANDRIESSEN E.A. H., De ziel gaat te voet. Met Franciscus naar Assisi.
 • AUGUSTINUS A., Het werk van monniken
 • AUGUSTINUS A., Eeuwig geluk, Ad fontes
 • AUGUSTINUS A., Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetue en Felicitas en drie preken van Augustinus, Ad fontes
 • BORGMAN E., Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving.
 • BOSCH R.A., Er zijn. Keltisch-christelijk geloven.
 • BOSMAN F., God houdt wel van een geintje. Een kleine theologie van de humor.
 • BRINKMAN M.E., Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt.
 • BROEYER (RED.) F.G.M., Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960.
 • DE HEER J., Lucas, acta. Jezus’ passie.
 • DEKKER G., Heeft de Kerk zichzelf overleefd? Beschouwing over de rol van de Kerk in de moderne samenleving.
 • DEKKER G., Leren geloven met Bonhoeffer. Teksten en commentaar.
 • DIEPENBROEK J., Wat eet je op een begrafenis? Culinaire troost.
 • ELSHOF F., Van Rome naar Mekka. Een fietstocht als brug tussen culturen en religie.
 • GOO LEE S., Kierkegaard on Becoming and Being a Christian, Studies in Reformed Theology, Supplements, 3
 • GRÜN A., Ieder zijn engel
 • HELLEMANS S., Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen
 • HIERONYMUS , Marcella van Rome
 • JELSMA A., Bonifatius: zijn leven, zijn invloed
 • KUNTER K., Oostelijk Duitsland. Land van Luther, Goethe en Bach.
 • LIETAERT PEERBOLTE B.J., Paulus en de rest. Van farizeeër tot profeet van Jezus.
 • MAAS, J. MAAS & K. SPRONK F., De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften
 • MANENSCHIJN G., Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?
 • MIEDEMA (RED.) S., Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwlijke vorming
 • MIEDEMA (RED.) S., Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming
 • MULDER & T. MILO E., De omstreden bronnen van de Islam
 • ÖZELSEL M.M., Bedevaart naar Mekka. Mijn reis door een geheimzinnige wereld
 • POSTMA B., Inspirerend Rome. Reisgids voor de bewuste bezoeker.
 • SCHELLING P., Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur
 • SINKE A., Kerken, kapellen en kathedralen. Beeldgids voor de vakantieganger.
 • SMEDES T., God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld
 • SMEDES T.A., God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld
 • SPRONK E.A. K., De Bijbel vertaald
 • TER BORG E.A. M., Handboek religie in Nederland.
 • THOMAS VAN AQUINO , Rekenschap van het geloof.
 • VAN AQUINO T., Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld?
 • VAN DE BEEK A., God doet recht. Eschatologie als christologie.
 • VAN DE BEEK A., Is God terug?
 • VAN DER HORST P.W., Paula in Palestina. Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christen
 • VAN DER STAP T., De weg van Eckhart
 • VAN HOOYDONK (RED.) J., Jezus, de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus.
 • VAN KLINKEN G., Van hunnebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland.