Uitgeverij Athenaeum

Amsterdam

Uitgeverij Athenaeum is de uitgeverij als het gaat om uitstekend vertaalde en vormgegeven klassiekers uit de wereldliteratuur en kwaliteits non-fictie op het gebied van geschiedenis, kunst en religie.

(Overgenomen van de Webstek)


 • A KEMPIS T., De navolging van Christus.
 • ASBRIDGE T., De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
 • ASBRIDGE T., De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
 • BEARD M., SPQR. Een geschiedenis van het Romeinse Rijk.
 • BEARD E.A. M., De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de antieke wereld.
 • BELL J., Spiegelwereld. De geschiedenis van de beeldende kunst.
 • BIESHEUVEL I., Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen.
 • BIESHEUVEL (VERT.) I., De ridders van de Ronde Tafel. Arturverhalen uit de Lage Landen.
 • BINDERVOET & R.-J. HENKES E., Finnegancyclopedie + CD
 • BOCCACCIO G., Decamerone
 • BOOM H., De bezeten visionair. Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch.
 • BOUAZZA H., William Shakespeare: Venus & Adonis.
 • CARROLL L., De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof.
 • CHAUCER G., De verhalen van Canterbury.
 • CHIN A., Confucius. Een leven tussen filosofie en politiek.
 • CICERO , Vriendschap.
 • COUPERUS L., Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan …
 • DE FRANCE M., De lais. Liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw.
 • DE MONTAIGNE M., De essays.
 • DE TROYES C., De graal.
 • DICKEY E., In een Romeins klaslokaal. Een schoolboek uit de eerste eeuw.
 • DIJKHUIS H., De platte aarde. De rijke geschiedenis van een mythisch denkbeeld.
 • DOSTOJEVSKI F.M., Misdaad en straf.
 • ELSSCHOT W., Verzameld werk (met illustraties van Peter van Hugten)
 • EPICTETUS , Vrij en onkwetsbaar. Verzameld werk.
 • ERASMUS D., Spreekwoorden – Adagia
 • ERASMUS D., Theologie.
 • FENS S., Vaticanië. De geheimen van de paus.
 • FRACASTORO G., Syfilis of de Franse ziekte.
 • GALILEI G., Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen.
 • GALILEI G., Kijker, kerk en kosmos. Galileo Galilei’s ‘Bericht van de sterren’ en ‘Brief aan groothertogin Christina’.
 • GORTER H., Verzen
 • GZELLE H., De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees.
 • HADEWIJCH , Liefdesliederen
 • HESIODOS , De geboorte van de goden/Werken en dagen
 • HOLLAND T., De gang naar Canossa. De westerse revolutie rond het jaar 1000.
 • HOLLAND T., Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde.
 • HOMEROS , Ilias. Wrok in Troje.
 • HOOFT P.C., De gedichten.
 • HUGO V., De klokkenluider van de Notre Dame.
 • HULSPAS M., Mohammed en het ontstaan van de islam.
 • HULSPAS M., Uit de diepten van de hel. Keizers, bisschoppen, ketters, het verval van het christendom en de opkomst van de islam.
 • JONQUIÈRE T., Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk.
 • JOYCE J., Ulixes.
 • KAFKA F., De gedaanteverwisseling en andere verhalen.
 • LEIJENDEKKER M., Vaticaans woordenboekje Amsterdam
 • LENDERING J., Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur.
 • LENDERING J., De klad in de klassieken.
 • LENDERING J., Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden.
 • LENDERING E.A. J., De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lange Landen.
 • LORD BYRON , De omzwervingen van jonker Harold.
 • MANZONI A., De verloofden
 • MARSMAN H., Verzamelde gedichten.
 • MEIJER F., Bejubeld & verguisd: helden en heldinnen in de oudheid.
 • MEIJER F., Jezus & de vijfde evangelist.
 • MEIJER F., Petrus. Leelring, leraar, mythe.
 • MEYER F., Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome.
 • MILTON J., Het paradijs verloren.
 • MORE T., Utopia
 • MUNDAY E.A. A., Sir Thomas More. Treurspel in zeventien taferelen.
 • NN , De Bijbel. Met kunstwerken uit de Lage Landen.
 • NN. , De Bijbel (3 delen)
 • NN. , Wordsworth en Coleridge. Lyrische balladen.
 • NN. , Het Gilgamesj-epos
 • OVIDIUS , Metamorphosen
 • PETRARCA F., Het Liedboek
 • PLATO , Feest. Euthyfron. Socrates’ verdediging. Kriton. Faidon.
 • PLOUTARCHOS , Beroemde Romeinen.
 • POE E.A., De moorden in de Rue Morgue en andere verhalen
 • POLYBIOS , Wereldgeschiedenis (264-145 v Chr.)
 • PROUST M., Tegen Sainte-Beuve. Relaas van een ochtend.
 • ROUSSEAU J.-J., Bekentenissen.
 • SAPFO , Gedichten.
 • SENECA , De lengte van het leven.
 • STURLUSON S., Edda.
 • SVEVO I., Bekentenissen van Zeno.
 • T HOEN W., Dicht bij Elsschot.
 • TACITUS , Historiën.
 • TASSO T., Jeruzalem bevrijd
 • TEITLER H., Julianus de Afvallige. Nieuw licht op de christenvervolgingen.
 • VAN DE REIJT V., Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
 • VAN STIPRIAAN R., De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
 • WARNAR G., Ruusbroec: literatuur en mystiek in de veertiende eeuw
 • WILLEM , Reynaert de Vos.