Uitgeverij Garant

Antwerpen / Apeldoorn

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland. Garant-Uitgevers werd opgericht in 1990.

Meer informatie vindt u op hun webstek.


 • BROUWER & P. MOERMAN J.J., Angelsaksen versus Rijnlanders, Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken
 • DIERCKX G., Religie als sociale constructie. Een menswetenschappelijke rondleiding.
 • DIERICKX G., De buitenkant van religie. Een menswetenschappelijke rondleiding.
 • GILIAS G., De apotheker in prenten, verzen en spreuken.
 • GODDERIS J., Eed van Hippokrates
 • GODDERIS J., En mijn verrukking neemt geen end: Cultuurhistorische reflecties over drugs, roes, verbeelding en creativiteit
 • GODDERIS J., Galenos van Pergamon over de passies en vergissingen van de ziel.
 • GODDERIS J., Galênós van Pérgamon: Ars medica.
 • HOES M.J.A.J.M., Cultuurgeschiedenis van de wijn: een bloemlezing
 • LOTENS W., Engagement met of zonder God. Atheïst onder missionarissen.
 • MALFLIET R., Seven manieren van minnen. Gewikt en gewogen.
 • MORREN P., Nicolaas Copernicus. Grondlegger van de moderne astronomie.
 • NECKEBROUCK V., Mythen, riten en hun toekomst.
 • NECKEBROUCK V., Tussen authenticiteit en hypocrisie. De ambiguïteit van rituelen.
 • RYMENANTS K., Een hoopje vuil in de feestzaal. Facetten van het proza van Willem Elsschot.
 • SANDERS (RED.) L., Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin
 • STOCKMAN E.A. R., Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat?
 • VAN BENDEGEM J.P., Over wat ik nog wil schrijven.
 • VAN OSTA W., Met naam en toenaam. Voornamen, familienamen en bekende merknamen.
 • VAN STRALEN H., De literaire apologie, een alternatieve verdediging van het christendom.
 • VERWEIJ M., Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden.
 • WEBER E., Kennis ontrafeld, 15 hedendaagse filosofen over wetenschap
 • WOLS (RED.) T., Schopenhauer lezen.