Uitgeverij Walburg

Zutphen

De fondslijst van Walburg Pers bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis. Daarnaast telt de lijst uitgaven over onder meer algemene historie, rechtsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en monumentenzorg. Op de fondslijst zijn ook titels te vinden met een kleine oplage. Want Walburg Pers heeft zich door de jaren heen niet alleen gericht op boeken die voor de handel interessant waren, maar ook uitgaven voor een beperkte doelgroep een kans gegeven.

(Overgenomen van de webstek)


 • BANGE P., Erasmus. Zijn wereld en zijn werk.
 • BOS-OSKAM A., De kaarsenkroon van de Sint Walburgiskerk. Een Jeruzalemluchter als wegwijzer
 • CORDFUNKE E.H.P., De abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis.
 • CUIJPERS P., Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900).
 • DE KEIZER (RED.) M., Religie. Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw
 • DE KRUIJF A.C., Miraculeus bewaard. Middeleeuwse, Utrechtse relieken op reis: de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal.
 • EEKHOUT M., Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op calvinisme en kunst.
 • GRADDESZ E.A. G., De graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).
 • GRADDESZ HELLINGA G., Karel V. Bondgenoten en tegenstanders.
 • GRADDESZ HELLINGA G., Geschiedenis van Vlaanderen. De canon van het Vlaamse verelden.
 • GROENVELD E.A. S., De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)
 • KUIPERS J.J.B., Vrijheid, gelijkheid, broederschap De Nederlanden in de Franse Tijd.
 • KUIPERS J.J.B., De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566.
 • KUIPERS J.J.B., Karel de Grote. Stamvader van Europa.
 • LEEUWENBERG E.A. H., De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur.
 • MULDER-BAKKER A. E.A., Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580).
 • NUMAN A., Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200.
 • SCHADE VAN WESTRUM L., Oud-Katholieke Kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap.
 • SCHREUDER F., Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren.
 • SCHULTEN K., Waterloo 18 juni 1815. De val van de adelaar.
 • TANG D., Slavernij. Een geschiedenis.
 • VAN DE VENN B., Een sieraad voor de Heer. Kathedralen en basilieken in Nederland.
 • VAN DUIJN M., De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis (1477-ca. 1550).
 • VAN ZANTEN M., Religieus erfgoed. Geïllustreerd lexicon.
 • VAN ZUTPHEN H., Streeksieraden uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • VERHEGGEN E.M.F., Beelden voor passie & hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw
 • WILLEMSEN A., Gouden middeleeuwen. Nederland in de merovingische wereld, 400-700 na Chr.