Uitgeverij Veen

Diemen

Veen Magazines is een onderdeel van NDC|VBK de uitgevers. NDC|VBK de uitgevers is een toonaangevende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied. Zij onderneemt op het snijvlak van informatie, cultuur en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media. Haar uitgaven komen tot stand op basis van onafhankelijke redactie. Het behalen van een gezond bedrijfsrendement ter borging van continu?teit en zelfstandigheid is daarbij een voorwaarde.

(Overgenomen van de webstek)


  • BRANDSMA B., De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims
  • DE JONGH & A. LAVEN F., Toverrecepten uit de Middeleeuwen
  • DE NEEF D., Canon van de filosofie.
  • DESCOTES D., Pascal. Wiskundige van God.
  • DOHMEN J., Het leven als kunstwerk.
  • DUPRÉ B., _50 inzichten filosofie. Onmisbare basiskennis.
  • GUDE R., Geschiedenis van de filosofie.
  • KREUGER F. H., Han van Meegeren: meestervervalser
  • NN. , Denken doorzien. 11 uur tv met 50 belangrijke filosofen.
  • STENGER V.J., God: een onhoudbare hypothese.