Uitgeverij Davidsfonds

Leuven

Het Davidsfonds organiseert als grootste Vlaamse cultuurvereniging jaarlijks 10.000 activiteiten, dicht bij de mensen, dankzij 5.500 bestuursleden in meer dan 500 plaatselijke afdelingen. Het bereikt daarmee niet alleen 55.000 leden-gezinnen, maar ook tienduizenden andere belangstellenden. Taal & lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds, dat onder meer tekent voor het Groot Nederlands Dictee, de Nacht van de Geschiedenis, cultuurtoeristische zoektochten en reizen...

Meer informatie vindt u op de webstek.


 • BASTIAENSEN E.A. J., Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1800.
 • BAUER R., De ontvoering van God. De betekenis van de gotische kerkarchitectuur.
 • BAUER R., Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.
 • BAUER R., Clovis in de schaduw van twee vrouwen (ca. 466-511).
 • BEKAERT E.A. G., De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.
 • BELEMANS E.A. R., Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen.
 • BLEYEN J., De dood in Vlaanderen: opvattingen en praktijken na 1950
 • BURN D.J., Meerstemmigheid in beeld. Zeven meesterwerken uit het atelier van Petrus Alamire.
 • CLAES J., De Bijbel: schatkamer van kunst en taal
 • CLAES J., De vele gedaantes van Maria. Meer dan 500 afbeeldingen uit de Lage Landen.
 • CLAES E.A. J., Sanctorum. Heiligen herkennen.
 • CLAES, A.CLAES & K.VINCKE J., Geneesheiligen in de Lage Landen
 • CLAES, A. CLAES & K VINCKE J., Sancti: Nog meer heiligen herkennen
 • D'ANSEMBOURG T., Stop met aardig zijn
 • DE BOOT E.A. R., Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk
 • DE COCK L., Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa
 • DE COCK L., Geschiedenis van de dood. Rituelen en gewoonten in Europa
 • DE DIJN & S. HIMMER R., De mooiste boerderijen in Vlaanderen en Wallonië
 • DE DONDER V., In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw)
 • DE MAESSCHALCK E., De graven van Vlaanderen (861-1384).
 • DE MAESSCHALK E., De Bourgondische vorsten, 1315-1530.
 • DE PAUW F., Handelaars in nieuws
 • DE VOS E.A. L., 14-18. Oorlog in België.
 • DEBRABANDERE F., Brabants etymologisch woordenboek.
 • DEBRABANDERE F., Mijn familienaam: waar komt die vandaan?
 • DEBRABANDERE F., Limburgs etymologisch woordenboek - Brabants etymologisch woordenboek.
 • DEBRABANDERE E.A. F., De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek.
 • DECAVELE J., De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed
 • DEMEYER M., In Flanders Fields. Beelden-Images.
 • DILL E.A. A., Zingende torens. Vlaamse beiaarden in beeld.
 • ERVYNCK E.A. A., De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden.
 • GABORIT J.-R., Romaanse beeldhouwkunst. Middeleeuwse verbeelding in steen.
 • GIELIS E.A. M., In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen.
 • HEIRMAN M., Vlaamse belforten: werelderfgoed
 • HULS J., Seuen maniren van minnen, van Beatrijs van Nazareth: het mystieke proces en de mystagogische implicaties (2 dln.)
 • JANSSEN & T. TJONG-KHING K., Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen
 • JANSSENS J., Spiegel van de middeleeuwen. In woord en beeld.
 • JANSSENS E.A. J., Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw.
 • JONCKHEERE K., Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël.
 • KUSTERS E.A. L., Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding.
 • LAMARCQ D., Het kleinste kamertje. De geschiedenis van de WC.
 • LANGLEY N., Elfde gebod. Mystieke plaatsen en figuren in Vlaanderen.
 • LE GENDRE O., Biecht van een kardinaal.
 • LECA , Kwestie van konijnen. Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken.
 • LEFÈVRE E.A. P., Vlaamse miniaturen (1404-1482).
 • LUYTEN E.A. S., Het Vlaamse platteland in de fifties.
 • MARTENS K., De paus en zijn entourage
 • MERTON T., In gesprek met de stilte: gebeden
 • MONBALLYU J., De heksen en hun buren. Heksenprocessen in de Lage Landen, 1598-1652.
 • NECKEBROUCK V., Beelden van de sjamaan
 • NISSEN P., Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom
 • NN. , Hooglied
 • NN. , De testamenten: verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet
 • NN. , Gedichten 2004
 • NN. , Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot heden
 • NUYTTENS M., Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312)
 • NUYTTENS M., Kwezeltjes dansen niet. Kwezels en devote gemeenschappen in Vlaanderen in de 17de-18de eeuw.
 • O’GRADY S., En de mens schiep God. De wereld in de dagen van Jezus.
 • PAPINEAU (ED.) D., Filosofie: gids voor de wereld van het kritische denken
 • PROVOOST A., De eerste christenen. Hun denken en doen.
 • RATZINGER J., Zout der aarde: christendom en kerk in de 21ste eeuw
 • RIDDERBOS B., Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden.
 • ROSSANO B., Maria Magdalena. Een vrouw met vele gezichten.
 • ROTTIER & M. VAN DE CRUYS H., Heraldiek: wapens kennen en herkennen
 • SCHMIDT P., Het Lam Gods
 • SCHROOTEN L., Landelijk leven in Vlaanderen
 • SEGERS & L. VAN MOLLE Y., Leven van het land. Boeren in België (1750-2000)
 • SELLINK E.A. M., Pieter Bruegel. Ongezien!
 • STOCKMAN R., Brandde ons hart niet? Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag
 • STOCKMAN R., Pro Deo. De geschiedenis van de christelijke gezondheidszorg.
 • TIJS R., De andere Rubens: activiteiten, interesses, leefwereld
 • TOP S., Op verhaal komen, West-Vlaams sagenboek
 • TOP S., Op verhaal komen: Vlaams-Brabants sagenboek
 • TOP S., Op verhaal komen. Limburgs sagenboek
 • TOP S., Op verhaal komen. Oost-Vlaams sagenboek
 • TOP S., Op verhaal komen. Sagen uit de provincie Antwerpen.
 • TOP S., Op verhaal komen. Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen.
 • TROUILLEZ P., De Germanen en het christendom. Een bewogen ontmoeting 5de-7de eeuw.
 • TROUILLEZ P., De Franken en het christendom (550-850).
 • TULKENS J., Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen.
 • VAES J., De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs.
 • VAN DAMME P., Propaganda in België, 1934-1951.
 • VAN DE PERRE H., Bruegel. Ziener voor alle tijden
 • VAN DE VOORDE M., Geloven is achterlijk, zeggen ze. Open brief aan kerkverlaters
 • VAN DE WOESTIJNE K., De boer die sterft
 • VAN DEN STEEN J., Trappist: het bier en de monniken
 • VAN DEN STEEN J., Abdijbieren: geestrijk erfgoed
 • VAN DER STIGHELEN K., Hoofd en bijzaak. Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
 • VAN DER STOCK (RED.) J., Op zoek naar Utopia.
 • VAN DER TURK L., Noormannen in de Lage Landen. Handelaren, huurlingen, en heersers.
 • VAN DEUN P., Byzantium. Een spektakel van kunst en cultuur (4de eeuw-1455).
 • VAN UYTVEN R., De papegaai van de paus: mens en dier in de Middeleeuwen
 • VAN UYTVEN R., Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen.
 • VAN UYTVEN E.A. R., Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden.
 • VANHEMELRYCK F., Marginalen in de geschiedenis: Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken
 • VANHOOF F., De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746-1797)
 • VANPAEMEL E.A. G., Vesalius. Het lichaam in beeld.
 • VASCHAIK J., De Katharen. Feit en fictie.
 • VERBEEK G., Het kalender weerspreuken boek. Meer dan 3000 weerweetjes.
 • VERGAUWEN D., Over de schreef. Middeleeuwse priesters voor de rechter
 • VLIEGHE, C. STROO & H. VAN GELDER H., Vlaamse meesters: zes eeuwen schilderkunst
 • VOLKSKUNDE VLAANDEREN , Tradities.
 • VRANCKX J., Geloof als geneesmiddel. De vergeten factor x?
 • ZEEDIJK E.A. H., Fiamminghi in Rome. Vlaamse voetsporen in de eeuwige stad.