Uitgeverij Halewijn

Antwerpen

Uitgeverij Halewijn legt zich toe op het religieuze boek. Onze auteurs maken zich sterk het geloof helder en begrijpelijk voor te stellen. Hun boeken zijn er voor al wie op zoek is naar hoop en zingeving voor zijn of haar leven. Halewijnboeken zijn daarom goed voor hart én verstand.

Een christen kan niet blijven staan bij het geloof van zijn of haar plechtige communie! Een mens moet mee met zijn tijd: nieuwe vragen en uitdagingen komen immers meer en meer op de voorgrond. Halewijnboeken helpen u een eigen, stevige mening te vormen. Zodat u het kaf van het koren kan scheiden. Het bijkomstige van de levende traditie.

Geloven zien onze auteurs echter niet alleen als een zaak van boekenwijsheid. Inzet voor anderen is minstens zo waardevol. Weten is goed, maar doen wat Jezus zou doen, dat mag nooit ver uit de buurt blijven. Een goed inzicht in soms complexe materies is belangrijk om beter te handelen. Onze auteurs knopen dan ook terecht hun degelijke informatie aan de praktijk van het leven en van de kerk. Halewijnboeken antwoorden op concrete, doorleefde vragen. Ze willen veilige gidsen worden bij uw intense zoektocht.

(Overgenomen van de webstek)


  • BLIJLEVENS K., Beatrijs van Nazareth. Zeven keer heilige minne.
  • DE DIJN H., Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.
  • DELRUE M., Vincent. Kunstschilder, briefschrijver, godzoeker.
  • DELRUE M., Een spel van ogenblik en eeuwig. Is christelijk geïnspireerde kunst vandaag nog mogelijk?
  • JOHANNES PAULUS II , Catechismus van de Katholieke kerk.
  • ROOZE E.A. E., De Messias en de macht van Rome. Commentaar op het evangelie naar Johannes.
  • SPAEPENS P., Heilige plaatsen, zalige plekken. Pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen.
  • VANDEN HEEDE S. e.a., De eik op de heuvel.
  • VANYSACKER D., Katholicisme en sport in de Lage Landen (19de eeuw-heden). Een moeilijk evenwicht.