Uitgeverij Pelckmans

Kapellen

Uitgeverij Pelckmans groeide uit De Nederlandsche Boekhandel, die in 1892 gesticht werd. Albert Pelckmans werd in 1943 de eerste Vlaamse directeur. Hij breidde de uitgeverij uit. Het literaire fonds werd groter en Pelckmans boorde ook andere markten aan. De zonen van Albert Pelckmans, Jan en Rudi, doopten in 1986 DNB om tot Uitgeverij Pelckmans. De Nederlandsche Boekhandel bleef als boekhandel bestaan tot in 1999.

Meer informatie vindt u op de webstek.


 • ADAMS E.A. M., Hobbes. In de schaduw van de Leviathan.
 • ADORNO T., Negatieve dialectiek
 • ADRIAENS P.R., Denken over leven. Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs.
 • ALMOND P.C., De duivel. Een biografie.
 • ARENDT H., Denken. Het leven van de geest.
 • ARENDT H., Willen. Het leven van de geest.
 • ARISTOTELES , Over de ziel.
 • AUGUSTINUS A., Vier antipelagiaanse geschriften.
 • AYDIN (RED.) C., De vele gezichten van de fenomenologie
 • BADIOU & S. ZIZEK A., Actuele filosofie. Een dispuut.
 • BARNARD E.A. M., De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw.
 • BEAUREGARD & D. O’LEARY M., Het spirituele brein. Bewijzen voor het bestaan van de ziel.
 • BEECKMAN T., Door Spinoza's lens. Macht, meditatie, manifestatie, evolutie, seksualiteit.
 • BIRNBACHER D., Schopenhauer. De macht van de wil.
 • BORGMAN E., Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur
 • BORGMAN E., Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom.
 • BRABANT E.A. C., Worstelen met het Woord. Tegendraadse Bijbellezingen.
 • BURKE P., Het wezen van het conservatisme: een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France
 • COMTE-SPONVILLE A., Filosofie. Een kennismaking.
 • CONDORCET , Over de vooruitgang van de menselijke geest.
 • CORTOIS & V. NECKEBROUCK (RED.) P., Maskers, missen en meesters. Rituelen in en uit de marge
 • CORTOIS E.A. P., Meesters en discipelen. Reflecties op een vergeten relatie.
 • COURTOIS, W. DESMOND & I. VERHACK (RED.) P., Godsdienst/Filosofisch bekeken
 • DE BLEECKERE E.A. S., Het open kerkgebouw.
 • DE BOM E.A. E., Andersland. In het voetspoor van Thomas More.
 • DE DIJN H., Taboes, monsters, loterijen: ethiek in de laat-moderne tijd
 • DE DIJN H., Religie in de 21ste eeuw. Kleine handleiding voor voor - en tegenstanders
 • DE DIJN H., Spinoza: de doornen en de roos.
 • DE DIJN H., Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.
 • DE DIJN H., De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk.
 • DE DIJN E.A. H., De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek.
 • DE HERT (RED.) P., Rousseau. De wandelende paradox.
 • DE KEYZER D., De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag.
 • DE MEYER E.A. G., Het spook van 68. De ontsporing van een ideaal.
 • DE RIDDER M., Paul Van Ostaijen. De dichter die de wereld wilde veranderen.
 • DE TOQUEVILLE A., Democratie: wezen en oorsprong
 • DE VISSCHER J., Ricoeur. De weg naar verstaan.
 • DE VISSCHER J., Het groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit.
 • DELAERE M., Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu.
 • DERRIDA J., De gave van de dood
 • DEVOS R., Macht en verzet: het subject in het denken van Michel Foucault
 • DEWEER E.A. D., De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen.
 • D'HOINE & B. ENGELEN P., Van film naar filosofie.
 • DREWERMANN E., Overpeinzingen. Stil van God spreken
 • FERRY & M. GAUCHET L., Religie na de religie: gesprekken over de toekomst van het religieuze
 • GASTMANS C., Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven.
 • GEVERS L., Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen (1940-1990).
 • GIRARD E.A. R., Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme.
 • GRÜN A., Vrienden
 • GRÜN A., Ieder zijn engel
 • GRÜN A., Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag
 • GRÜN A., Hoop - Geloof - Liefde
 • GRÜN A., Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag.
 • GRÜN A., Ieder zijn engel.
 • GUNST G. e.a. (ed.), De kerk in Vlaanderen
 • HALIK T., Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
 • HANSEN E.A. J., Van steen tot stad. Een geschiedenis van de prehistorie en het Oude Nabije Oosten.
 • HELLEMANS S., Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen
 • HUME D., De natuurlijke geschiedenis van de religie. Over bijgeloof en enthousiasme.
 • JANSSEN E.A. K., Levenslang. Woorden voor grote en kleine momenten.
 • JOSEPH RATZINGER J., Dialectiek van de secularisering. Over rede en religie.
 • KING B., De spirituele aap. Waarom we in God geloven.
 • LATRÉ E.A. S., Radicale secularisatie? Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit.
 • LAUWAERT L., Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur en natuur.
 • LAUWERS H., God en Allah in het land der atheïsten. Een pleidooi tegen de lekenstaat.
 • LEILICH (RED.) J., Kant: een inleiding
 • LEMAN J., Van totem tot verrezen Heer. Een historisch-antropologisch verhaal.
 • LENAERS R., Al is er geen God-in-den-hoge.
 • LENAERS R., Op verkenning in een nieuw land.
 • LEPERS P., Baudrillard. Leven na de orgie.
 • LEPERS P., Godzijdank. Reflecties over het voorbestaan van God in de taal van alledag.
 • MAAS, J. MAAS & K. SPRONK F., De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften
 • MOYAERT M., Leven in Babelse tijden. De noodzaak van een interreligieuze dialoog.
 • OGER E., Derrida: een inleiding
 • OPDEBEECK H., Zingeving in economie. Een utopie?
 • OPDEBEECK H., Zingeving in technologie. Een fobie?
 • ÖZELSEL M.M., Bedevaart naar Mekka. Mijn reis door een geheimzinnige wereld
 • PEETERS J., De worsteling met de moderniteit. Pleidooi voor een esthetische levensbeschouwing.
 • RAES P., Geloven in katholiek onderwijs. Over opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief.
 • RAES P., De weg is naar u toegekomen. Brieven aan leerkrachten over geloof en onderwijs.
 • REYNAERT (RED.) P., Husserl. Een inleiding
 • RODIS-LEWIS G., Descartes: biografie
 • RORTY & G. VATTIMO R., De toekomst van de religie
 • SANTAYANA G., God in de mens. De christusidee in de evangeliën.
 • SPRONK E.A. K., De Bijbel vertaald
 • STORME M.E., Tussen God en Caesar. Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society.
 • SYMONS S. (ed.), De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.
 • TAYLOR C., Wat betekent religie vandaag?
 • TAYLOR C., Moderniteit in meervoud: cultuur, samenleving en sociale verbeelding
 • TE VELDE (RED.) R., Pascal als religieus denker.
 • TIELENS J., Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving
 • VAN BORTEL (RED.) P., Wat heet beschaving? Roger Scrutons cultuur- en onderwijskritiek.
 • VAN BORTEL (RED.) P., Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen.
 • VAN DEN BERG J.H., Koude rillingen over de rug van Charles Darwin.
 • VAN DEN BERG J.H., Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver.
 • VAN DEN BERK T., Eigenzinnig kunstzinnig. De visie van Carl Gustav Jung op kunst.
 • VAN DER LINDEN E., De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in Bijbelse en buitenbijbelse verhalen
 • VAN DER STAP T., De weg van Eckhart
 • VAN GORP B., Verdraaid! Het nieuws anders bekeken.
 • VAN HOLTHOON F.L., Hume: leven en werk.
 • VAN OSTAEYEN P., Van kruistochten tot kalifaat. Arabische lente. Jihad. Islamitische Staat.
 • VAN REIJEN M., Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk.
 • VAN REIJEN (RED.) M., Emoties: van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde
 • VAN TONGEREN P., Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst.
 • VANDENABEELE B., Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen.
 • VANHEESWIJCK G., Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, More en Gillis.
 • VANHEESWIJCK G., Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk
 • VANHEESWIJCK & W. VAN HERCK G., Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood
 • VANHEESWIJCK E.A. G., De koningin onttroond: de opkomst van de moderne cultuur en het einde van de metafysica
 • VEERMAN H., Lopend vuur
 • VERBOVEN L., Pelgrims onderweg. Spirituele ervaringen en gesprekken
 • VERHACK I., Wat bedoelen wij wanneer wij God zeggen?
 • VEYNE P., Toen onze wereld christelijk werd.
 • WELTEN R., Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme.
 • WEREN & J. FOKKELMAN (RED.) W., De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van de Bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
 • WEYNS W., Wie. Wat. Woke? Een cultuurkritische benadering van wat we (on)rechtvaardig vinden