Uitgeverij Verloren

Hilversum

Uitgeverij Verloren is de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de vaderlandse en middeleeuwse geschiedenis. Daarnaast heeft zij in de loop der jaren steeds meer gepubliceerd op het terrein van de historische letterkunde.

Meer informatie vindt u op de webstek.


 • BANGE P., Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia.
 • BRINKMAN H., Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79K10. 2 delen.
 • BUIJS P., De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850.
 • CASPERS C., Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam.
 • DE BAS J., Kom maar binnen! Zwarte Piet in spotprenten, 1871-2017.
 • DE KOK J.A., Acht eeuwen minderbroeders in Nederland.
 • DE LOOS I., Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen.
 • DE MELKER B., Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435.
 • DE MORRÉE C., Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen, ca. 1470-1588).
 • DE WEIJERT E.A. (RED.) R., Living Memoria. Studies in Medieval Early Modern Memorial Culture.
 • DERKS, J.EIJT & M.MONTEIRO M., Sterven voor de wereld: een religieus ideaal in veelvoud
 • DIVERSE AUTEURS , Humor in de Oudheid (Lampas. Tijdschrift voor classici)
 • DRIJVERS E.A. J.W., Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea.
 • EIJNATTEN & F. VAN LIEBURG J., Nederlandse religiegeschiedenis
 • ELDERS W., Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap.
 • ENGELER C., Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum.
 • FERKET J., Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden.
 • FOLKERS S., Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen.
 • GIETMAN C., De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap.
 • GOLDSTEEN E.A. M., Enea Silvio Piccolomini – Pius II (1405-1464): een humanistische paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en Gedenkschriften.
 • HUNINK V., In het land van de Bijbel. Reisverlag van Egeria, een dame uit de vierde eeuw.
 • JASKI (RED.) B., Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten.
 • JASPERS G., Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring
 • JONGEN L. E.A., Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts handschrift.
 • KRUIJSWIJK & M. NESSE M., Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen
 • LINDEIJER M, Pater Ligthart en de zaal Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968.
 • MARGRY & C.M.A. CASPERS P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland: deel 4 (addenda/index)
 • MILIS L., Van waarheden en werkelijkheid. De opvattingen van middeleeuwers in het blikveld van nu.
 • MOL J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden.
 • MOLENDIJK A.L., Materieel christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa
 • MULDER-BAKKER A.B., Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad.
 • NIJENHUIS E.A. V., Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmurend (1392-1572).
 • NISSEN E.A. P., Veel mooie woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst.
 • NN. , De reis van Sint Brendaan
 • NN. , Madoc. De valse middeleeuwen.
 • NN. , Jaarboek de Zeventiende Eeuw: Deugd en ondeugd.
 • ORBÁN A.P., De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet.
 • PRANGER B., God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom.
 • REMERY M., Katholieke architectuur in de twintigste eeuw. De vier architecten van de Leidse familie Van der Laan.
 • SCHOON D., Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome (1700-1703).
 • SPAANS J., De levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
 • SZIRMAI & R. LOPS J.C., Twee middeleeuwse beestenboeken
 • TEN HOUTE DE LANGE E.A. C.E.G., Pauselijk eerbetoon. Een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof.
 • VAN AELST J., Vruchten van de passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen.
 • VAN BINGEN H., Scivias. Ken de wegen. Deel 3.
 • VAN BUEREN E.A. T., Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst. De reformatie van de Utrechtse Jacobukerk.
 • VAN DAM F., Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel.
 • VAN DAMME Y., Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit.
 • VAN DEN BENT E.A. J., Mohammed en de Late Oudheid
 • VAN DEN BENT E.A. J., Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Qudq. De heilige stad door de eeuwen heen.
 • VAN DIJK R., Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en ontwikkeling van de Moderne Devotie.
 • VAN ES E.A. H., Het leven van de heilige Catharina van Alexandrië.
 • VAN HOLTHOON F.L., De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers
 • VAN VUGT, J. EIJT & M. DERKS J., Tempo doeloe, tempo sekarang: het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties
 • VAN WINTER J., Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding.
 • VROOMEN L., Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten.
 • WASSER B., Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen vande Jeruzalemgangers uit de Nederlanden (1450-1650)