Uitgeverij Kok

Kampen

Kok is uitgever van boeken en tijdschriften op het brede gebied van zingeving, geloof en theologie. De volgende uitgeverijen vinden bij ons onderdak: Callenbach, Citerreeks, De Groot Goudriaan, Gooi & Sticht, Kok, Omniboek, Spiegel serie, VCL serie, Voorhoeve, Westfriesland, Zomer & Keuning.

(Overgenomen van de webstek)


 • A KEMPIS T., De rozentuin.
 • A KEMPIS T., Het leliedal.
 • A KEMPIS T., Gelijk het gras.
 • A KEMPIS T., Brevier
 • ALBORGHETTI R., Eten met Franciscus. Recepten van de paus voor een goed leven.
 • ANDERSON D., _1 Korintiërs. Orde op zaken in een jonge stadskerk.
 • AUGUSTINUS A., U bent niet ver
 • BALKE W., Calvijn en de Bijbel
 • BALKE W., Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk.
 • BALKE E.A. W., Verbum Dei manet in aeternum. Luther en Calvijn in hun Schriftverstaan.
 • BARTH K., God is God: voordrachten (1930-1936)
 • BEEKE J.R., Reformatorische spiritualiteit.
 • BETGHE R., Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
 • BIEZEVELD E.A. K., In Iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof
 • BIMSON J.J., Encyclopedie van Bijbelse plaatsen. Landen, streken & steden, archeologie & topografie.
 • BLEI K., De charismatische beweging, Serie Wegwijs Stromingen
 • BLOCKMANS W., Karel V. Keizer van een wereldrijk (1500-1558).
 • BONGAARTS R., Opus Dei
 • BOUMA H., Het wonder van Lourdes: waar hemel en aarde elkaar raken.
 • BOUTER P.F., Athanasius.
 • BRADLEY I., Pelgrimage. Een spirituele reis.
 • BREUKELMAN F., Bijbelse theologie IV/1: De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn
 • BREUKELMAN F., Bijbelse theologie. Deel II,2: Sjemot: De eigen taal en de vertaling van de Bijbel.
 • BRIAN R., De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Brieven van Ruth Bryan.
 • BRUGGE T., Levend huis. Ecospiritualiteit en schepping.
 • BRUGGEN J., Open Testament. Profiel van een commentaar.
 • CALVIJN J., Bijbelcommentaren
 • CLAES E.A. J., Sanctorum. Heiligen herkennen.
 • COTTRET B., Calvijn: biografie
 • CRIJNS, W. ELHORST, L. MIEDEMA E.A. H., Barmhartigheid en gerechtigheid: handboek diaconiewetenschap
 • DE BOM E.A. E., Andersland. In het voetspoor van Thomas More.
 • DE BRAS E.A. J., En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900.
 • DE BRUIJNE A., Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek.
 • DE GREEF W., Calvijn en zijn uitleg van de psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode
 • DE JONG H., Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament
 • DE JONG S., Jezus de wijsheidleraar.
 • DE MOOR O., De Mattäuspassie van Bach
 • DEKKER E.A. G., Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie.
 • DEN BOER C., Romeinenbrief
 • DINGEMANS & P.G.SMELIK G.D.J., Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijk geloof
 • DIRKSEN P.B., _1 Kronieken
 • DOUMA J., Job-Psalmen, Gaan in het spoor van het Oude Testament
 • DOUMA J., Spreuken, Prediker, Hooglied
 • DOUMA J., Ezechiël - Daniël, Gaan in het spoor van het Oude Testament
 • DOUMA J., Jona, Micha, Nahum, Habakuk
 • DRANE J., Nieuwe encyclopedie van de Bijbel
 • DRANE (ED.) J., Nieuwe encyclopedie van de Bijbel
 • DUFFIELD & N.M. VAN CLEAVE G.P., Woord en geest. Hoofdlijnen van de theologie van de Pinksterbeweging
 • EVANS E.A. C., De laatste dagen van Jezus. Wat echt gebeurde.
 • FAESEN R., Jan van Ruusbroec
 • FLAVEL J., Verwonderd omzien: de troost van de Voorzienigheid
 • FLOOR W., Vrijmoedig toegaan
 • GANSENBEEK & P. WINKELAAR B., Humanisme
 • GODFREY E.A. J., Op weg naar Pasen.
 • GREBE E.A. A., Het Louvre. Alle schilderijen.
 • GRÜN A., De stille weg. Een ontmoeting
 • GRÜN A., Wonden genezen. Veertien heilige heelmeesters
 • GRÜN A., Gelukkig leven. De Bergrede als levenskunst.
 • HALIK T., Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
 • HAMMERSKJÖLD D., Merkstenen
 • HARINCK (RED.) G., Christelijke encyclopedie, 3 dln.
 • HARRISON D., De zwarte dood. De pandemie van de pest.
 • HEMELS J., Geloven in communicatie. Religie in de media.
 • HEPPENSTAHL-WEST A., Vraag het de vogels. 70 Keltisch-christelijke Bijbelstudies.
 • HIEBSCH E.A. S., Martin Luther: zijn leven, zijn werk.
 • HOEKSTRA E.G., Het christendom
 • HOEKSTRA E.G., Handboek christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.
 • HOEKSTRA G., Religieuze feestdagen.
 • HOLLANDER H.W., _1 Korintiërs III. Een praktische Bijbelverklaring.
 • HOLWERDA D., Hebreeën: vertaling met korte aantekeningen en 18 bredere studies
 • HOLWERDA D., Gespitst op het komende pinksterfeest. Het evangelie naar Johannes vertaald en verklaard.
 • HORNIKX R., Oase onderweg: geloven door ontmoetingen. Een getijdenboek
 • HOUTMAN (ED.) C., De leugen regeert: valse beschuldiging en de wereld van de Bijbel
 • HUIJS & K. BODE P., Rozenkruisers
 • JAGERSMA H., Leviticus: een praktische Bijbelverklaring
 • JAGERSMA H., _1 Koningen 1, Verklaringen van de Hebreeuwse Bijbel
 • JANSEN H., Pius XII: chronologie van een onophoudelijk protest
 • JANSSEN & T. TJONG-KHING K., Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen
 • KESTER J., Sjamanisme
 • KNAP J.J., Het eenzaam bidden
 • KNIJPENGA S., Niets is verborgen: kosmische dimensies in het Marcus-evangelie
 • KOFFEMAN L.J., Het goed recht van de kerk. Een theologische inleiding op het kerkrecht.
 • KOHLBRUGGE F.H., Een koninklijke troostbrief. Verklaring van 1 Petrus, 1-4.
 • KOHLBRUGGE H.F., Het gebed van Jezus. Overdenkingen bij het Onze Vader.
 • KOK K., De kunst van de liturgie
 • KÖSTENBERGER A.J., God, huwelijk en gezin. Het Bijbels fundament.
 • KRANENBORG R., Satanisme, Serie wegwijs stromingen
 • KRIKHAAR & J. HEUTINK D.M.D., Ikonen: beelden van het licht
 • LAENEN S., Joodse mystiek. Een inleiding.
 • LAWRENCE P., De wereld van de Bijbel
 • LEWIS C., De afschaffing van de mens.
 • LEWIS C.S., De grote scheiding en Brieven uit de hel
 • LEWIS C.S., Met reden geloven. C.S. Lewis over denken en geloof
 • LEWIS C.S., De complete kronieken van Narnia
 • LEWIS C.S., Hemelse zaken
 • LEWIS C.S., Christelijk leven
 • LEWIS C.S., De terugkeer naar Narnia. De redding van prins Kaspian.
 • LEWIS C.S., Narnia. Prins Caspian.
 • LEWIS C.S., De wondere wereld van Narnia. Uit de archieven van de laatste koning.
 • LEWIS C.S., Brieven uit de hel.
 • LEWIS C.S., Onversneden christendom.
 • LLOYD-JONES D., Bij Uw altaren. Reflecties op de psalmen.
 • LUCADO M., _3:16. De hoopvolle boodschap van het bekendste Bijbelvers.
 • LUTHER , Gebeden.
 • MANSFIELD S., God & Guinness. Het bier dat de wereld heeft veranderd.
 • MARSH C., Licht in het duister. Het leven van Dietrich Bonhoeffer.
 • MASTERS P., Een Boek als geen ander. De Bijbel begrijpen.
 • MAYER K., Ik heb de Bijbel gedroomd. Chagall, schilder en mysticus.
 • MCGRATH A., Theologie: de basis
 • MCGRATH A., Dawkins’ god. Over genen, memen en de zin van het leven
 • MCGRATH A., God als mens. Overdenkingen bij de komst van Jezus.
 • MCGRATH A., Christelijke theologie. Een introductie.
 • MCGRATH A., Een open geheim. Natuurlijke theologie als brandpunt van geloof, kunst en wetenschap.
 • MEERDERE AUTEURS , Beknopt commentaar op de Bijbel
 • MEIJERING E., Karl Barth. Theoloog in de wereld.
 • MELLO A., Mattheüs de Schriftgeleerde: het evangelie als midrasj
 • MENKEN M.J.J., _1, 2 en 3 Johannes. Een praktische Bijbelverklaring.
 • NAASTEPAD T.J.M., Verborgen midden: Samuël 1 & 2
 • NIEUWENHUIS J., Johannes de Ziener
 • NN. , Encyclopedie van de mystiek: fundamenten, tradities en perspectieven
 • NN. , Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow (+CD)
 • NN. , Concordantie op de Bijbel in de NBG-vertaling van 1951
 • NN. , Met Kierkegaard het jaar rond
 • NN. , Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de N.B.G.-vertaling
 • NN. , Bijbelverhalen voor de allerkleinsten
 • NN. , Taizé. Liederen- en gebedenboek.
 • NN. , De Bijbel door de ogen van de grote meesters. Kunstwerken bij ieder Bijbelboek.
 • NOORDZIJ H., Handboek van de Reformatie: de Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw
 • NOYENS H., Handboek van de koormuziek. De belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu.
 • OOSTERHUIS H., Trouw bezingen. Teksten voor een huwelijksviering.
 • OUWENEEL W.J., Dramatiek in Bachs Mattheus Passion.
 • POORTVLIET E.A. R., Op weg naar Pasen. Inspiratie voor de 40-dagentijd.
 • ROUWENDAL G., Mijn doopalbum
 • ROZETT & S. SPECTOR R., Encyclopedie van de holocaust
 • SCHOUTEN J.P., Bhakti
 • SCHUURMAN (SAMENSTELLER) M., De Bijbelverhalen gezien door de ogen van Renbrandt
 • SCHWEITZER F., Het leven is niet meer als vroeger. De postmoderne levensloop als uitdaging voor kerk en theologie
 • SELDERHUIS (RED.) H.J., Calvijn. Handboek.
 • SLOETJES B., Met Petrus en Paulus op stap. Boeiende Bijbelstudies in de Handelingen over de geest van het ontstaan van de kerk.
 • SPENER P.J., Verlangen naar vroomheid
 • SPURGEON C.H., De psalmen Davids (3 dln.)
 • STEGGINK O., Teresa van Avila. Vrouw, mystica, kerklerares.
 • STOLK J.M., Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken
 • STONIER G., Thematische concordantie
 • TERTULLIANUS & CYPRIANUS , Onze Vader.
 • THEISSEN G., Ik moest van Pilatus achter Jezus aan
 • VAN ASSELT W.J., Voetius
 • VAN BRUGGEN J., Het logo van het geloof: over de doop
 • VAN BRUGGEN J., De Bergrede
 • VAN CANTERBURY A., Ondenkbaar dat U niet bestaat.
 • VAN CLAIRVAUX B., God liefhebben.
 • VAN DAEL P., De verbeelding van het Woord: de middeleeuwen (600-1500)
 • VAN DE BEEK A., Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19de en 20ste eeuw
 • VAN DE BEEK B., Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken
 • VAN DE KAMP H.R., Hebreeën. Geloven is volhouden.
 • VAN DE KETTERIJ M., Esther.
 • VAN DE LINDE D.M., Handelingen I-XII
 • VAN DE LINDE D.M., Handelingen XIII-XXVIII (deel 2)
 • VAN DE LINDE D.M., Marcus.
 • VAN DELDEN J., Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel: Lexicon
 • VAN DEN BRINK G., De brieven van Petrus en Judas
 • VAN DER AA W.P., Hebreeën
 • VAN DER GRAAF J., Belijden met hoofd en hart: gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
 • VAN DER KOOI E.A. A., Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van de moderniteit en de postmoderniteit
 • VAN DER LAAN C. en P., Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar pinksterbeweging in Nederland.
 • VAN DER LAND S., Humor in de Bijbel
 • VAN DER LINDEN T.G., Dietrich Bonhoeffer
 • VAN DER MEER F., Augustinus de zielzorger.
 • VAN DER POL F., Mosterdzaad in ballingschap. Het Cleyn Mostertzaet (1590): auteur, facetten, tekstuitgave.
 • VAN DER POL (RED.) F., Philippus Melanchton. Bruggenbouwer.
 • VAN DER TUUK L., Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen.
 • VAN DER ZWAAG B., Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd.
 • VAN DEURSEN A., Rust niet voordat gy ze van buiten kent: de tien geboden in de 17de eeuw
 • VAN ECK J., Handelingen: de wereld in het geding
 • VAN ECK J., Kolossenzen – Filemon. Weerbaarheid en recht.
 • VAN GELDER & E.G. HOEKSTRA (RED.) B., Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
 • VAN HIELE G., Aanwezig onderweg: keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag
 • VAN HOUWELINGEN P.H.R., Timoteüs – Titus. Pastorale instructiebrieven.
 • VAN HOUWELINGEN (RED.) P.H.R., Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie.
 • VAN NIEUWPOORT, R. ZUURMOND E.A. (RED.) A., De beproeving: over de nieuwe Bijbelvertaling
 • VAN NOORDWIJK B., De erfenis van Kortjakje. 250 jaar boekjes vol zilverwerk.
 • VAN SPANJE T.E., _2 Korinthiërs. Profiel van een evangeliedienaar.
 • VAN 'T RIET P., Lukas versus Mattheüs: de terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën
 • VAN TONGEREN (RED.) L., Vaarwel. Verschuivingen in vorgeving van de uitvaartrituelen.
 • VAN VEEN H., Goeie genade. Hoogstpersoonlijk.
 • VAN VEEN H., De koe zei Boe, de ezel Balk, het schaap toen Bla.
 • VAN VEEN H., Naema. De vrouw van Noach.
 • VAN VEEN H., Sommige gedichten.
 • VERSTEGEN D., Zenboeddhisme
 • VONK R., Lekker Bijbels. De Bijbel als inspiratiebron voor 45 heerlijke recepten.
 • VOS P., Soren Kierkegaard lezen.
 • WAAIJMAN K., Tegendraads lezen. De Schrift vanuit Joods perspectief
 • WAAIJMAN K., Handboek spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden.
 • WATSON T., Jeruzalem dat ik bemin
 • WIJCHERS J.J.W.A., De uitleg van de brede en de smalle weg
 • WILMINK H., Bijbels culinair
 • WILMINK H., Koken met passie. 40 smakelijke recepten voor de vastentijd.
 • WILMINK E.A. H., Koken met bezieling. De smaak van het jaar in 48 recepten.
 • WINKELER L., Stromingen in katholiek Nederland (Serie Wegwijs Stromingen)
 • WINSTON R., Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap
 • WORTELBOER H., De Rooms-Katholieke kerk: het complete handboek
 • ZIJLSTRA J., In een ander licht. Kijken naar iconen.