Uitgeverij Valkhof

Nijmegen

Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek. Valkhof Pers werkt o.a. samen met het Katholiek Documentatie Centrum (in de zogeheten MemoReeks, een serie egodocumenten die verhalen uit het katholiek leven te boek stellen), het Titus Brandsma Instituut, en het Thijmgenootschap. Jaarlijks verschijnen er ca. dertig titels.

(Overgenomen van de webstek)


 • BASTIAENSEN A.A.R., Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie
 • BERKELMANS F., En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg.
 • BLANS (RED.) B., De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus.
 • BLUYSSEN J., Waar liefde vraagt, luistert God. Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus
 • CRIJNEN T., Titus Brandsma. De man achter de mythe.
 • ELZINGA & K. LEEMKER & H. SEVENHOVEN (RED.) C., Eenvoudig verbonden. Bijdragen aan fransiscaanse milieuspiritualiteit
 • FELDBRUGGE J., Vonken uit de hemel: in gesprek met Teresa van Avila
 • FREEMAN G.P., Umbrië. In de voetsporen van Franciscus.
 • HOEBERICHTS J., Franciscus en de sultan. Mannen van vrede.
 • JACOBS (RED.) J., Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering
 • JACOBS E.A. J., Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland.
 • KUYS J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht
 • MAAS F., Kunst en echt: spiritualiteit als meer dan menselijke constructie
 • MARCUS F., Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons.
 • MEERDERE AUTEURS , De weg van Dominicus: predikers in de schijnwerpers
 • MUNNIK R., Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld, Publiekslezingen Theologische faculteit Tilburg
 • NAUTA (RED.) R., Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk.
 • PESSERS D., Verdwaalde seksen: over sperminators, metroseksuelen en autocopieën
 • SCHOON D.J., Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-katholieke kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholiscisme in Nederland in de 19de eeuw
 • SPEELMAN E.A. W.M., Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit.
 • TE VELDE J., Het verhaal van het altaar. Een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie.
 • TE VELDE (RED.) R., Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap
 • TE VELDE (RED.) R., Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.
 • TEN BERGE & W. FRITSCHY G., Pelgrimeren naar de Morendoder. Onderweg naar Jacobus van Compostela
 • VAN DEN BERG H., In vrijheid gebonden: 19de-eeuwse publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit
 • VAN DER SPEK (RED.) I., Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur
 • VAN UDEN E.A. M., Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin.
 • VERHEIJ S., Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders
 • VERHEIJ E.A. S., Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.
 • ZONDAG E.A. H., Kwetsuren van de ziel. Religie en het moderne levensgevoel.