Uitgeverij Carmelitana

Gent

Onze uitgeverij houdt zich specifiek bezig met het uitgeven van religieus geïnspireerde boeken die bijdragen tot de verspreiding van de christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie enerzijds en de typische karmelitaanse spiritualiteit anderzijds.

We willen heel duidelijk de ontwikkeling in de hedendaagse theologie en spiritualiteit volgen en trachten een antwoord te geven op de spirituele nood van onze tijd. Ook willen we de dialoog tussen geloof en psychologie bevorderen.

Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun webstek.


 • BELLET M., De wandeling van Meneer Périer
 • FAESEN R., Lichaam in lichaam, ziel in ziel: Christusbeleving bij Hadewijch en haar tijdgenoten
 • GRÜN A., Creatieve spiritualiteit
 • GRÜN A., Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart
 • JALICS F., Snippers van licht: stappen op weg naar het gebed
 • KÖRNER R., Het onzevader: Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus
 • KUSHNER L., Joodse spiritualiteit voor christenen
 • MAENHOUT R., Waarom doet Gij niets?
 • NN. , Onderstroom: handreiking voor gebed, deel 1
 • NN. , Vergeef jezelf
 • NN. , Onderstroom: handboek voor gebed (deel 2)
 • PACOT S., Kom weer tot leven! Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten
 • PAINADATH S., De geest breekt muren af: Vernieuwing van ons geloof door de interreligieuze dialoog
 • PEETERS T., Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers.
 • STINISSEN W., De nacht zal lichten als de dag. De donkere nacht bij Jan van het Kruis.
 • THOMAS A KEMPIS , Alleenspraak der ziel
 • VAN AVILA T., Innerlijke burcht en gewetensbrieven.
 • VAN AVILA T., Het boek van mijn leven.
 • VAN BREEMEN P., Vertrouwd met het Geheim.
 • VAN DER VLOET J., Zonder God moeten vele woorden sterven: Grondslagen van christelijke spiritualiteit
 • VAN DIJK & G. VAN DER LOOP R., Karmelregel: een cursusboek in twaalf modules voor gemeenschappelijk en persoonlijk gebruik
 • VAN NAZARETH B., De zeven manieren van Minne, Mystieke teksten & thema's, 19, red. Jos Huls
 • VANDERBRUGGHEN L., Op verkenning in een tijd van ballingschap: op zoek naar nieuwe areopagen
 • VANDERBRUGGHEN L., Bidden van onderuit. Inwijding in contemplatieve meditatie
 • WAAIJMAN K., Mystiek in de psalmen
 • WEIL S., Door God gezocht: brief aan een kloosterling