Uitgeverij Acco

Leuven

De coöperatieve vennootschap Acco is in 1960 opgericht in Leuven. Haar voornaamste opdracht uit de ontwikkeling, productie en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijk werk.

(Overgenomen van de Webstek)


 • AUSLOOS E.A. H., Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank.
 • BUEKENS F., Grammatica van concepten: een inleiding tot de filosofie
 • COPPENS (RED.) G., Spinoza en het Nederlandse cartesianisme
 • COPPENS (RED.) G., Spinoza en de scholastiek
 • CORTOIS E.A. P., Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving.
 • DE LANDTSHEER C., Politiek impressiemanagement in Vlaanderen en Nederland
 • DE LEMBRE K., Media onder de loep. Een inleiding tot mediastudies.
 • DEMUYNCK J., Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse.
 • DEWACHTER W., De mythe van de parlementaire democratie: een Belgische analyse
 • GELDOF D., Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.
 • GHESQUIÈRE R., Literaire verbeelding. Een geschiedenis van de Europese literatuur en cultuur tot 1750
 • GILLAERTS, H. VAN BELLE & L. RAVIER (RED.) P., Vlaamse identiteit: mythe en werkelijkheid
 • LAMBERTS (RED.) J., De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie
 • LAMBRECHT J., De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
 • LAMBRECHT J., Recht op de waarheid af: Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling
 • MOELANS P., En spreekt mij van geen sterven meer... Over de dood in het wereldlijke volkslied van de Zuidelijke Nederlanden
 • MORTIER F., De hoer van de duivel. Illusies en godsgeloof.
 • NOËL E.A. F., Het Lucasevangelie.
 • PAUWELS (RED.) L., Methodisch kijken. Aspecten van onderzoek naar film- en beeldcultuur.
 • SABBE H., Stilte! Muziek! Een antropologie van de westerse muziekcultuur
 • VAN OYEN G., Jezus toen en nu en dan
 • VAN SEGBROUCK F., Het Nieuwe Testament leren lezen: achtergronden, methoden, hulpmiddelen
 • VAN SEGBROUCK (RED.) F., Paulus
 • VAN STEENBERGEN J., Een nieuwe geschiedenis van de islamitische wereld. Rijks- en identiteitsvorming in islamitisch West-Azië (7de-18de eeuw).
 • VERBEECK G., Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme.
 • WICHE (RED.) R., Des duivels. Het kwaad in religieuze en spirituele tradities