Uitgeverij Boom-Sun

Amsterdam

Boom uitgevers Amsterdam is sinds begin jaren zeventig gevestigd in Amsterdam. Het moederbedrijf is Koninklijke Boom uitgevers, dat in het midden van de 19de eeuw in Meppel werd opgericht. Boom uitgevers is een familiebedrijf en de familie Boom, inmiddels de vijfde generatie, voert nog steeds het management. Een bekend zusterbedrijf van Boom uitgevers Amsterdam is Boom uitgevers Den Haag, dat uitgeeft onder de namen Boom Juridische uitgevers en Lemma.

(Overgenomen van de Webstek)


 • AGAMBEN G., Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven
 • AGAMBEN G., Homo Sacer.
 • ARENDT H., De menselijke conditie.
 • BACON F., Novum Organum.
 • BAKKER E.A. G., Over politieke correctheid.
 • BARTH K., De brief aan de Romeinen.
 • BOR & K. VAN DER LEEUW J., _25 eeuwen oosterse filosofie
 • BOR (RED.) J., _25 eeuwen Westerse filosofie
 • BORGMAN E., Want de plaats waarop je staat is heilige grond. God als onderzoeksprogramma.
 • BUIJS G., Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde.
 • DE BOER K., Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer.
 • DE REGT E.A. H., Wat een onzin. Wetenschap en het paranormale.
 • DE VORAGINE J., Legenda aurea. Levens van de heiligen.
 • DEN BESTEN L., Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.
 • DERRIDA J., Sporen. De stijlen van Nietzsche
 • FOUCAULT M., Geboorte van de kliniek.
 • FREUD S., Het onbewuste. Ontwerp van een psychologie-Aan gene zijde van het lustprincipe-Het ik en het Es.
 • GAUCHET M., Religie in de democratie
 • GEAVES R., Wereldgodsdiensten van A tot Z.
 • GOOSEN L., Van Afra tot Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten.
 • GRAF (RED.) F.W., _2000 jaar theologie.
 • GRAF E.A. F.W., _2000 jaar theologie (deel 1).
 • GROFFEN M., Lekker fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen.
 • GUWY F., De ander in ons: Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken.
 • HABERMAS J., Geloven en weten en andere politieke essays.
 • HEGEL G.W.F., Fenomenologie van de geest.
 • HEGEL G.W.F., Fenomenologie van de geest.
 • HEIDEGGER M., Het beginsel van grond.
 • HUME D., Traktaat over de menselijke natuur.
 • KANT I., Kritiek van de zuivere rede
 • KANT I., Naar de eeuwige vrede
 • KANT I., De religie binnen de grenzen van de rede
 • KANT I., De religie binnen de grenzen van de rede.
 • KANT I., Kritiek van het oordeelsvermogen.
 • KIERKEGAARD S., De ziekte tot de dood.
 • KWA C., De ontdekking van het weten: een andere geschiedenis van de wetenschap
 • LANTINK E.A. (RED.) F.W., De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut.
 • MERLEAU-PONTY M., Fenomenologie van de waarneming.
 • MOYAERT P., Iconen en beeldverering. Godsdienst als symbolische praktijk.
 • NN. , Van Abraham tot Zacheüs. Thema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.
 • NN. A., Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.
 • OOSTERVEEN E.A. L., Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit.
 • PASCAL B., Gedachten.
 • PETERS F.E., Islam en de joods-christelijke traditie. Een verkenning
 • SCHELLEKENS E.A. K., Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis.
 • SCHLEIERMACHER F., Over de religie.
 • SLOTERDIJK P., Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering
 • SMITH A., De welvaart van landen.
 • SOFOKLES , Vier tragedies: Ajax, Meisjes uit Trachis, Elektra, Filoktetes
 • SPENGLER O., De ondergang van het avondland. 2 delen.
 • STUART MILL J., Over vrijheid.
 • TEN HOOVEN & T. DE WIT (RED.) M., Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
 • TEN KATE E.A. L., 25 eeuwen theologie. Teksten/toelichtingen.
 • VAN BELZEN J.A., Psychologie en het raadsel van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland.
 • VAN DER MEULEN D., Multatuli: Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
 • VAN DIJK P., Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren.
 • VAN HOLTHOON F.L., Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur.
 • VAN MAANEN H., Goochelen met getallen. Cijfers en statistiek in krant en wetenschap.
 • VAN MAANEN (RED.) H., Kwakzalverij: 125 jaar medische folklore
 • VAN TONGEREN P., Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap.
 • VANDERMEERSCH & H. WESTERINK P., Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief
 • VELTMAN D., Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’.
 • VISKER R., Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.
 • VISSER G., Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart.
 • VISSER G., Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata.
 • WEBER M., De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme.