Uitgeverij Lemniscaat

Rotterdam

Lemniscaat is de naam van het symbool dat op de rug van onze boeken is terug te vinden. Het is de curve van Bernoulli, een wiskundig symbool. Voor de oprichters van de uitgeverij, de heer en mevrouw Boele van Hensbroek, symboliseert de Lemniscaat het evenwicht tussen, en het ineengrijpen van het geestelijke en het stoffelijke. Lemniscaat is een zelfstandige uitgeverij. Dat wil zeggen dat zij niet is aangesloten bij een groter concern. De uitgeverij bestaat sinds 1963.

Meer informatie vindt u op de webstek.


 • BOON E.A. M., Filosofie van het kijken. Kunst in een ander perspectief.
 • FEYERABEND P., Tegen de methode.
 • GROOT G., De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.
 • JOAS H., De macht van het heilige.
 • MANDEVILLE B., De fabel van de bijen.
 • MANDEVILLE B., De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog.
 • MANDEVILLE B., Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk
 • POPPER K., De open samenleving en haar vijanden.
 • POPPER K., De open samenleving en haar vijanden.
 • RAWLS J., Een theorie van rechtvaardigheid
 • RAWLS J., Een theorie van rechtvaardigheid.
 • SARTRE J.P., Het zijn en het niet: een proeve van een fenomenologische ontologie
 • TAYLOR C., Bronnen van het zelf
 • TAYLOR C., Bronnen van het zelf.
 • TAYLOR C., Een seculiere tijd.