Uitgeverij Contact

Amsterdam

Uitgeverij Contact werd in 1933 opgericht in een poging de mensen te wijzen op de gevaren van het nazisme. Al vanaf het begin kenmerkte het fonds zich door goed leesbare boeken en een grote betrokkenheid bij de wereld. Om het met een inmiddels ouderwets woord te zeggen: engagement. Wat er toe leidde dat Contact als een van de weinige uitgeverijen 'goed' was in de oorlog, bijvoorbeeld door een groot aantal schrijvers op de loonlijst te zetten. Na de oorlog werd de betrokkenheid onder veel meer zichtbaar in het uitgeven van het Dagboek van Anne Frank. Dat fonds, het oude Contact, ging helaas in 1974 ten onder en werd verkocht aan Uitgeverij Bert Bakker, waar het tien jaar een sluimerend bestaan leidde in de vorm van de Contact-paperbacks, die lelijke boeken die toch altijd zo anders en eigen waren.

In 1985 begon Uitgeverij Contact opnieuw onder leiding van Harko Keijzer, die de draad oppakte waar hij was afgebroken, met nieuwe auteurs als Yvonne Kroonenberg, Midas Dekkers, Renate Dorrestein, Ivan Wolffers en Levi Weemoedt, populaire auteurs die hoge literaire kwaliteit koppelden aan grote betrokkenheid bij de wereld. Die lijn is sindsdien alleen maar verder uitgebouwd, met een voor de Nederlandse uitgeverij betrekkelijk uniek sterk non-fictie fonds, niet in de laatste plaats op het gebied van wetenschap en geschiedenis. Ook in het fictie fonds gaat het altijd om de combinatie van kwaliteit en betrokkenheid.

Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun Webstek.


 • ARENDT H., De vrijheid om vrij te zijn.
 • BARNES J., In ogenschouw. Essays over kunst.
 • BLOKKER, J. BLOKKER JR EN B. BLOKKER J., Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis
 • BUCHMANN S.L., Bloemen. Een cultuurgeschiedenis.
 • BURUMA I., 1945. Biografie van een jaar.
 • C. DENNETT D., De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen
 • CESARINI D., Endlösung. Het lot van de joden (1933-1949).
 • CUMMING L., Achter het verdwijnpunt. Op zoek naar een verloren Velàzquez.
 • DE REK W., De kleine Darwin. Zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat.
 • DE SCHAEPDRIJVER S., De Groote Oorlog. Het KoninkrijkBelgië tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 • FOLEY M., Lang leve het gewone. De lessen van het alledaagse leven.
 • FUKUYAMA F., Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg
 • FUKUYAMA F., Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek.
 • HEGENER M., Vrijheid van godsdienst
 • HOEXUM P., Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse.
 • HUTSON M., Magisch denken. Waarom we zo graag in iets geloven.
 • KARIMI (VOORW.) F., De universele verklaring van de rechten van de mens.
 • KIEFT E., Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.
 • KIEFT E., Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.
 • KROONENBERG Y., God in Amerika.
 • NUSSBAUM M., Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie.
 • OSTERHAMMEL J., De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw
 • PETTEGREE A., Het merk Luther.
 • PETTEGREE E.A. A., De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw.
 • RIBBAT C., In het restaurant. Een cultuurgeschiedenis in vier gangen.
 • ROSS RANGE P., 1924. Het kanteljaar van Hitler.
 • ROTTHIER R., De naakte perenboom. Op reis met Spinoza.
 • RYDELL A., De plunderaars. De nazi-obsessie met kunst.
 • RYDELL A., De grote boekenroof. Een zoektocht naar Europa’s verdwenen bibliotheken.
 • SAFRANSKI R., Goethe. Kunstwerk van het leven.
 • SAFRANSKI R., Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.
 • SANDERS S., Met het oog op klassiek. Columns over muziek.
 • SCHAMA S., De kracht van kunst.
 • SCHAMA S., De geschiedenis van de joden. Deel 1: De woorden vinden (1000v.C.-1492).
 • SCHAMA S., Het gezicht van een wereldrijk. Groot-Brittannië in portretten.
 • SCHAMA S., De geschiedenis van de joden. Deel 2: Erbij horen (1492-1900).
 • SCHAMA S., De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie.
 • SWAAB D., Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken.
 • TALLIS F., Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.
 • VAN BERGEN A., Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen
 • VAN BREDERODE D., Mijn denken is een hartstocht: een bloemlezing uit de filosofie van de 19de eeuw
 • VAN KERKHOVEN M., De ramptoerist. Op reis langs vrijheidsstrijders en oliecowboys. Of: hoe genees je van een dictatuur?
 • VAN ZEIL W., Dichterbij. Kunst in details.
 • VASARI G., De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten.
 • VERHEIJ A., God en ik. Wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel.
 • VERSCHOOR G., Het meisje en de geleerde. Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts.
 • VUIJSE H., Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
 • WITTENBERG D., Prikkeldraad. Een geschiedenis van goed en kwaad.