Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie.

Statistieken … Dat is wat de media willen. En al jarenlang wijzen die in negatieve richting voor de religie. En nochtans zijn er nog nooit zoveel religie en spiritualiteit in de samenleving aanwezig geweest. Hoe komt dat? Daarvoor hebben we de godsdienstsociologie. Twee emeriti, Dekkers en Stoffels, hebben hun decennialange ervaringen neergeschreven in dit overzichtswerk. Al jarenlang werken ze aan dit boek en dit is de 8ste herwerkte uitgave. Heel veel aandacht gaat uit naar hedendaagse tendensen: de secularisatie en de pluralisering, de detraditionalisering, de andere religies die op het voorplan komen enzovoort. Het boek is van academische aard. (JG)

G. DEKKER E.A., Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie., Kampen (Kok), 2009
27,5 EUR