Mystiek in de psalmen

Waaijman is een absolute meester in de spiritualiteit. Hij heeft niet alleen referentiewerken over dat onderwerp, maar hij beleeft spiritualiteit ook van binnen uit. Dat is niet anders in dit boekje over de psalmen. Op een frisse manier probeert hij een nieuwe wind te laten waaien in oude lezen en bidden van psalmen en maakt hij die oude liederen verbazend actueel. Een schitterend boekje. (NN)

K. WAAIJMAN, Mystiek in de psalmen, Kampen (Ten Have) & Gent (Carmelitana), 2004
205 blz. en 19,95 EUR