Titels_K-O (375)

Kijken naar Picasso.

Kunst voor Das Reich. Op zoek naar naziroofkunst uit België.

Kunst in het Derde Rijk. Verleiding en afleiding.

Onbehagen.

Kierkegaard. Een biografie.

Kapel gezocht. 15.000 verhalen in beweging.

Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland.

Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis.

Mariakalender 2024 - Theologie scheurkalender 2024

Legenda aurea. Levens van de heiligen.

Over de ziel en de verrijzenis

Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

Kerkgeschiedenis

Kan de wetenschap alles verklaren?

Katholiek. De beeldcultuur van het katholicisme

Keizers van Constantinopel

Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof

Mozes’ nalatenschap. Mensenrechten in historisch perspectief

Material Change. The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europa (1780-1920)

Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden.

Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven.

Op vakantie! Een geschiedenis van onze vrije tijd.

Liefde is licht. Religieuze teksten van Simone Weil.

Maria. Icoon van genade.

Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (14-25-1797)

Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.

Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld.

Leven van Geert Grote.

Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede.

Katholicisme en sport in de Lage Landen (19de eeuw-heden). Een moeilijk evenwicht.

Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435.

Op weg naar de hemel. God en mens in de middeleeuwen.