Maria. Icoon van genade.

Maria blijft veruit de allerbelangrijkste volksheilige, maar in de grote theologie is er sedert het Tweede Vaticaanse Concilie een enorm stilzwijgen. In het Nederlands verschijnt er amper iets en daar wil dit boek iets aan doen. Meest verrassend is dat het van de hand van een protestantse auteur is, daar protestanten doorgaans geen dikke boeken wijden aan Maria. We leren in dit boek Maria in de eerste plaats kennen als iemand uit de Bijbel en als het voorbeeld voor elke gelovige. Heel veel aandacht gaat naar het beeld van Maria als tweede Eva. Het verrassendste stuk van het boek wordt gewijd aan de mariologische opvattingen van de Franse controversiële auteur Michel Houellebecq. Een belangrijk wer uit protestantse hoek. (LD)

A. HUIJGEN, Maria. Icoon van genade., Utrecht (KokBoekencentrum), 2021
27,99 EUR