08.12.2021 (44)

Atlas van het dialect in Vlaanderen.

Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad.

Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen.

De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700).

Het leven van de geest.

De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850.

Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden.

Religieus atheïsme. (Post)moderne filosofen over God en godsdienst.

Erasmus. Dwarsdenker.

Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven.

God en Allah in het land der atheïsten. Een pleidooi tegen de lekenstaat.

Op vakantie! Een geschiedenis van onze vrije tijd.

Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren.

Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap.

Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography.

Liefde is licht. Religieuze teksten van Simone Weil.

Maria. Icoon van genade.

Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (14-25-1797)

Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars.

Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580).

Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.

Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek.

Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’.

Vurige liefde. Het geheim rond het bloedig bruidje van Welberg.

Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen.

Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie.

Afsluitend onwetenschappelijk naschrift.

De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap.

Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld.

De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie.

Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen.

Leven van Geert Grote.