Vurige liefde. Het geheim rond het bloedig bruidje van Welberg.

Peter Jan Margry behoort tot de belangrijkste kerkhistorici van de Nederlanden. Met dit boek maakt hij zich echter wat minder geliefd bij de kerk van het bisdom Breda. Hij beschrijft er de hele mystieke zwendel die de zogenaamde zienster Janske Gorissen in de jaren 1930 heeft opgezet. Ze zou de wonden van Christus gekregen hebben, maar het hele verhaal is een zwendel. Dat is pijnlijk, want haar gedoe heeft toentertijd duizenden mensen op de been gebracht. Een hele onheuse geschiedenis die ingedekt werd door een priester van het bisdom Breda. Margry beschrijft pijnlijk accuraat wat er allemaal gebeurd is. Daarvoor heeft hij inzage gekregen in een archief dat decennialang lang diep verborgen en letterlijk achter slot en grendel lag in het bisdom Breda. Voor de eerste keer krijgen we nu een genuanceerde kijk op deze zwendel rond stigmata. Daar het om een grote zwendel gaat, kan de auteur zijn oordeel soms niet onder stoelen of banken steken (cf. pagina 36). Nog een kleine lapsus: het pontificaat op pagina 21 moet een episcopaat zijn. Het blijft een belangrijke studie; ook omdat die het geval van de gestigmatiseerde in een brede historische context plaatst. (EN)

P.J. MARGRY, Vurige liefde. Het geheim rond het bloedig bruidje van Welberg., Amsterdam (Prometheus), 2021
27,5 EUR