Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars.

Het is nog maar een drie decennia lang dat er echt uitvoerig aandacht wordt besteed aan vrouwelijke kunstenaars. Het heeft tot heerlijke ontdekkingen geleid die in dit boek niet mogen ontbreken. Maar naast die enkele grote namen reveleert de auteur nog een aantal minder bekende vrouwen. Bij de verzamelaarsters gaat alle aandacht natuurlijk naar Peggy Guggenheim, maar zij is lang de enige met een imposante collectie. Heel veel aandacht gaat naar de minder bekende kunstenares en verzamelaarster Clara Peeters. Dat is werkelijk een belangrijke revelatie, niet in het minst als schilderes. De schilderkunst is niet de enige tak waarin vrouwen uitblonken. Passeren evenzeer de revue: sculptuur, ivoor, glas-in-lood, tal van ‘artes minores’ … De auteur bestrijkt een periode van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Onnodig te zeggen dat het werk heerlijk geïllustreerd is. (JG)

J. JASPERSE, Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars., Gorredijk (Sterch & De Vreese), 2021
24,9 EUR