Titels_F-J (473)

Joseph Ratzinger. Een inleiding in zijn theologie.

Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus als psycholoog.

Het is voorbij. Kierkegaard over leven, sterven, onsterfelijkheid.

Israël. Een wereld apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood.

Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.

Hedendaagse Christuservaringen.

Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

Historische atlas van de Lage Landen (814-1256)

Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen.

Hegel. Een biografie.

Filips II. Onmachtig koning

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Goden en godinnen van Hellas en Rome. Van de Olympus naar de onderwereld

Je hebt gewonnen, Galileeër. Denken versus geloven in de oudheid

Guernica. Symbool tegen terreur

Grote Geschiedenis van de Nederlandse taal.

Het dorp, ik weet nog hoe het was. Verhalen uit de jaren ’40, ’50 en ’60

Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving

Het leven van de geest.

God en Allah in het land der atheïsten. Een pleidooi tegen de lekenstaat.

Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren.

Het vrouwelijk oog wil ook wat. Vrouwen als opdrachtgevers, verzamelaars en kunstenaars.

Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580).

Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’.

Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen.

Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen.

Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden.

Heilige plaatsen. De mooiste pelgrimsoorden van Europa.

God Inc II

Het Lam Gods

Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel.

Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst.