Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst.

In tijden van pandemie verschijnen veel boeken over angst. Of … oude boeken krijgen een ondertitel met het woord angst in. In zijn zopas heruitgegeven Jezusboek beschrijft Nouwen een radicaal pad om Jezus te volgen. Dat is meteen de allergrootste meerwaarde van dit boek: het toont de radicaliteit van die keuze en gaat daarmee in tegen het hier vigerende cultuurkatholicisme. Nouwen staat niet alleen stil bij de makkelijk verteerbare passages over liefde en barmhartigheid, maar hij gaat ook over de harde woorden van Jezus en over thema’s zoals vijandsliefde. Nouwen is bijzonder inspirerend omdat hij nooit afstandelijk-theologisch schrijft, maar altijd levensbetrokken. Een stevige aanrader! (HG)

H. NOUWEN, Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst., Tielt (Lannoo), 2020
19,99 EUR