09.04.2021 (33)

Heilige plaatsen. De mooiste pelgrimsoorden van Europa.

Unesco’s levend erfgoed. Traditionele gewoontes en gebruiken in beeld.

Body Language. Het lichaam in de middeleeuws kunst.

God Inc II

Abstracte kunst. Een wereldgeschiedenis.

Het Lam Gods

Op weg naar de hemel. God en mens in de middeleeuwen.

Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum.

De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag.

Cold War Mary. Ideologies, Politics, Marian Devotional Culture.

Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel.

Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu.

Bezoek van boven. Mariaverschijningen in West-Europa.

Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day.

Christian Divination in Late Antiquity.

De middeleeuwers. Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900.

Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst.

Kierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven.

Meester in de school van de liefde.

Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste golf.

Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts handschrift.

De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen.

Vrijheid. Een woelige geschiedenis.

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s, deel 2.

Doodgewone mannen. De rol van een Duits politiebataljon in de Endlösing in Polen.

Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw.

De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk.

Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven.

Buitengewone Bijbel. 60 verhalen.

Toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham in het hier en nu.

De koning van Hispanje. Filips II, verguisd en geërd.

De verlichte middeleeuwen. Een ontdekkingsreis door de middeleeuwse wetenschap.