Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s, deel 2.

Augustinus moet in totaal meer dan 5000 keer gepreekt hebben. Daarvan is maar een fractie (iets meer dan een tiende deel) bewaard gebleven. Genoeg om nog honderden bladzijden te vullen … Bij Damon verschijnen vele van die homilies voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Dit is het tweede deel van de Sermones de diversis, een verzameling preken over uiteenlopende onderwerpen. In de preken toont Augustinus zich een pastoraal bewogen zielzorger, iets wat we niet meteen verwachten van de grote theoloog. In deze preken heeft Augustinus het over de figuur van Christus, de christelijke liefde, de opstanding uit de dood, allerlei deugden en ondeugden … De verzameling wordt ingeleid door een voortreffelijke inleiding. Verder worden alle preken van voetnoten voorzien (hoofdzakelijk met de Bijbelse verwijzingen). Een referentie-uitgave! (JG)

. AUGUSTINUS, Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s, deel 2., Eindhoven (Damon), 2020
39,9 EUR