Titels_A-E (807)

Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren.

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

De eik op de heuvel.

Brueghel. De familiereünie.

Dinosaurs are collectible. Dino’s in kunst en wetenschap.

Catechismus van de Katholieke kerk.

Bedenkt. Een antropologische geschiedneis van de cache-sexe.

De neuswijzer. Geuratlas van de Lage Landen.

Escher worden.

Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas.

De eerste gouden eeuw. Middeleeuws geschiedenis van de Lage Landen.

De Rijn. Biografie van een rivier.

Blaise Pascal. Een andere moderniteit. Over voelen, denken en liefhebben.

De mens in opstand.

De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16de eeuw in Antwerpen.

De god met de maretak. Kelten en de Lage Landen.

De beste van alle mogelijke werelden. Gottfried Wilhelm Leibniz en zijn tijd.

De botten van Bach. Cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel.

De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw)

Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen

Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen

De duivel in de Nederlandse literatuur

Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period

De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

De Dertigjarige Oorlog. De allereerste wereldoorlog (1618-1648)

De onttovering van de wereld. Een politieke geschiedenis van de religie

Bestemming België. Een geschiedenis van toerisme in dertien etappes (1830-2030)

De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw

At Home in Renaissance Bruges. Connecting Objects, People and Domestic Spaces in a Sixteenth Century City

De ondergang van Rome

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen