De Dertigjarige Oorlog. De allereerste wereldoorlog (1618-1648)

Harrisons ondertitel is misschien een publiciteitsstunt, maar merk hoe hij spreekt over een wereldoorlog en niet langer over een godsdienstoorlog. Dat is vernieuwend! En dat van die wereldoorlog is aleens niet overdreven want Harrison is de eerste die althans mij confronteert met het gegeven dat deze oorlog niet enkel werd uitgevochten op het Europese continent maar ook in de kolonies. Het was een bijzonder brutale oorlog die uitmondt in de Vrede van Westfalen. Een vrede voor een continent verwoest door oorlog, hongersnood en ziekte … En net zoals de vrede van Versailles geen vrede inluidde, zo luidde de vrede van Westfalen geen echte vrede in. De verdeeldheid draagde de kiemen in zich van nieuwe conflicten die niet lang zouden uitblijven en waarbij Frankrijk de eerste viool zou beginnen spelen. Al die vernieuwende aspecten komen aan bod in deze lijvige studie die echter leest als een trein en die een nieuw referentiewerk is voor deze belangrijke periode uit de Europese geschiedenis. (DM)

D. HARRISON, De Dertigjarige Oorlog. De allereerste wereldoorlog (1618-1648), Utrecht (Omniboek), 2022
29,99 EUR