20.02.2023 (53)

Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

Legenda aurea. Levens van de heiligen.

Historische atlas van de Lage Landen (814-1256)

Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen.

De botten van Bach. Cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel.

De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw)

Hegel. Een biografie.

Filips II. Onmachtig koning

Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Recluse. Leefregel voor een recluse. Een merkwaardig mirakel. Leven van Aelred van Rievaulx

Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Over de ziel en de verrijzenis

Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen

Goden en godinnen van Hellas en Rome. Van de Olympus naar de onderwereld

Je hebt gewonnen, Galileeër. Denken versus geloven in de oudheid

Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

De duivel in de Nederlandse literatuur

Kerkgeschiedenis

Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period

De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid

Ravenna. Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa

De Dertigjarige Oorlog. De allereerste wereldoorlog (1618-1648)

De onttovering van de wereld. Een politieke geschiedenis van de religie

Kan de wetenschap alles verklaren?

Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde

Bestemming België. Een geschiedenis van toerisme in dertien etappes (1830-2030)

Katholiek. De beeldcultuur van het katholicisme

Guernica. Symbool tegen terreur

Prints as Agents of Global Exchange, 1500-1800