Legenda aurea. Levens van de heiligen.

Wat een huzarenstukje! Voor de allereerste keer zijn de beroemde Legenda Aurea in het Nederlands vertaald. Naast de Bijbel is dit het meest gelezen boek van de hele middeleeuwen en zijn invloed strekt zich tot ver daarna uit. Het gaat om de bekendste en meest verspreide collectie heiligenlevens van de middeleeuwen met een enorme impact op de iconografie en de hagiografie. Wat iets minder geweten is, is dat de Legenda ook stilstaat bij alle andere kerkelijke feesten. Jacobus de Voragine heeft het dikke boek eigenlijk bedoeld als een hulpmiddel bij het schrijven van preken, maar de verzameling groeide uit tot een eigenstandig boek. Zowat alles wat er in de katholieke wereld geleefd heeft rond heiligen, put zijn inspiratie uit dit uiterst belangrijke werk. Het is dan ook een zegen dat voor de eerste keer een integrale vertaling ter beschikking is. Een uitgebreide inleiding licht het hele verhaal toe en uitgebreide registers vergemakkelijken het zoeken in dit lijvige boek. (HG)

J. DE VORAGINE, Legenda aurea. Levens van de heiligen., Amsterdam (Boom), 2022
59,9 EUR