Auteurs_A-E (629)

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

Dinosaurs are collectible. Dino’s in kunst en wetenschap.

Paul Van Ostaijen. De dichter die de wereld wilde veranderen.

Kunst in het Derde Rijk. Verleiding en afleiding.

Escher worden.

Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas.

Joseph Ratzinger. Een inleiding in zijn theologie.

Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus als psycholoog.

De Rijn. Biografie van een rivier.

Blaise Pascal. Een andere moderniteit. Over voelen, denken en liefhebben.

De mens in opstand.

De god met de maretak. Kelten en de Lage Landen.

Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.

Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis.

Legenda aurea. Levens van de heiligen.

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period

Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid

At Home in Renaissance Bruges. Connecting Objects, People and Domestic Spaces in a Sixteenth Century City

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen

Stanley Hauerwas. Een theologische biografie

Dan liever dood! Over martelaren en hun religieuze drijfveren

The Bruegel Success Story

Material Change. The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europa (1780-1920)

Atlas van het dialect in Vlaanderen.

De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700).

Het leven van de geest.

De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850.

Op vakantie! Een geschiedenis van onze vrije tijd.

Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (14-25-1797)

Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie.

Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld.