Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld.

Dit boek vindt een brede positieve weerklank onder collega’s. Het boek biedt een degelijke inkijk in de vroege geschiedenis van het christendom. We maken uitvoerig kennis met de joodse en met de Grieks-Romeinse context van Jezus en wat dit betekent voor de interpretatie van het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten. Het laatste hoofdstuk laat zien hoe het christendom in de vierde eeuw wordt tot datgene wat we er nu in herkennen, maar dus ook hoe het verschilt van het christendom van de eerste twee eeuwen. Verrassenderwijze leren we ook hoe daardoor vele facetten van de oude heidense wereld konden doorleven in het christendom! De vierde eeuw is werkelijk een sleutelperiode in de geschiedenis van het christendom. Dat wordt wel duidelijk door dit omvangrijke boek van De Waele. (EN)

D. DE WAELE, Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld., Utrecht (KokBoekencentrum), 2021
29,99 EUR