Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period

De herevangelisering van West-Europa (en de missionering van de rest van de wereld) gaan opnieuw van start na het Concilie van Trente (1545-1563) als reactie op het protestantisme. In dat herkersteningsoffensief speelt beeldcultuur een centrale rol. Natuurlijk ontbreken in deze academische studie geen bijdragen over de rol van de jezuïeten of de betekenis van Antwerpen als uitgeefcentrum in dat proces. Het vernieuwende van deze studie is net dat hij ook aandacht besteedt aan andere drukkerscentra in bijvoorbeeld Italië en Spanje. Deze bundel van opstellen wordt pas echt interessant en vernieuwend wanneer hij inzoomt op de gebruikte beeldcultuur in China, Japan, Constantinopel … Een absolute meerwaarde is de selectie van illustraties die verder gaat dan de gebruikelijke ‘sanctjes’ uit die periode. Werkelijk een belangrijke en vernieuwende studie in het veld van de iconografie en de iconologie. (HG)

G. e.a. (red.) CAPRIOTTI, Eloquent Images. Evangelisation, Conversion and Propaganda in the Global World of the Early Modern Period, Leuven (Leuven University Press), 2022
69,5 EUR