Stanley Hauerwas. Een theologische biografie

In mijn tijd als theologiestudent werd ik enorm sterk aangetrokken door de figuur van Hauerwas in het veld van de moraaltheologie. Mijn leermeesters waren dat iets minder omwille van zijn radicale standpunten. Ik meende dat hij net door die radicale, compromisloze opvattingen dicht bij de opvattingen van Jezus stond. Want radicaal is hij wel! Zo is hij extreem pacifisctisch, maar ook profetisch. Maar hij is veel meer dan een extremiteit in de ethiek. Hij heeft ook uitdagende opvattingen over politiek, lijden, liturgie en zoveel meer. Hauerwas is een geëngageerde theoloog die zich dikwijls uitte in de algemene media in Amerika als hij vond dat het land een verkeerde kan opging (zoals toen Trump verkozen werd en hij een lang opiniestuk schreef tegen afgoderij in The Washington Post). (ES)

A. e.a. BAAN, Stanley Hauerwas. Een theologische biografie, Utrecht (KokBoekencentrum), 2022
14,99 EUR