Titels_P-U (307)

Paul Van Ostaijen. De dichter die de wereld wilde veranderen.

Suster Bertken. Het wonderlijke verhaal van de Utrechtse kluiznears die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten.

Paus Franciscus. Een conservatieve revolutionair.

Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Recluse. Leefregel voor een recluse. Een merkwaardig mirakel. Leven van Aelred van Rievaulx

Ravenna. Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa

Prints as Agents of Global Exchange, 1500-1800

Stanley Hauerwas. Een theologische biografie

The Bruegel Success Story

Religieus atheïsme. (Post)moderne filosofen over God en godsdienst.

Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography.

Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek.

Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie.

Soldaten van God. De Nederlandse strijders in het leger van de paus.

Unesco’s levend erfgoed. Traditionele gewoontes en gebruiken in beeld.

Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven.

Toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham in het hier en nu.

Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse Ridderorde.

Saints, Infirmity and Community in the Late Middle Ages.

Portretten van bekende schilders uit de Lage Landen.

Pieter de Hoogh in Delft.

Pedro de Mena. The Spanish Bernini.

Paulus. Een biografie.

Uit de diepten van de hel. Keizers, bisschoppen, ketters, het verval van het christendom en de opkomst van de islam.

Rester catholique en France. L’encadrement religieux destiné aux migrants belgo-flamands du Lillois, de Paris et des campagnes françaises, 1850-1960.

Schuldige poëzie. Opkomst en ondergang van het Derde Rijk weerspiegeld in nationaal-socialistische poëzie van Nederlanders en Vlamingen.

Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse.

Rebussen, van duivels tot Bosch.

Troost in filosofie.

Platoonse liefde. Symposium en Phaedrus.

Schubert. De biografie.

Spinoza. Zijn filosofie in 50 sleutelwoorden.