Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Vanheeswijck behoort samen met Herman De Dijn ongetwijfeld tot de belangrijkste denkers van Vlaanderen op dit ogenblik. Ik zou ze eerder bedachtzaam dan conservatief willen noemen. Terwijl De Dijn misschien eerder als pessimistisch gepercipieerd wordt, wordt Vanheeswijck als optimistische beschouwd. Beiden delen ze het christelijk geloof en dat maakt hen voor christenen bijzonder interessant. De auteur is niet blind voor de tekenen van de tijd en die zijn positief. Maar de auteur wil voorbij de waan van de dag kijken. We staan opnieuw voor een kanteling van tijdperk en dat is uitdagend. Vanheeswijck zet aan het denken en dat doet hij opnieuw in dit uitdagende boek (of moet ik zeggen: uitgebreid essay?). (EN)

G. VANHEESWIJCK, Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk, Kalmthout (Pelckmans), 2022
24,5 EUR