<p>Kapellen</p> <p>Uitgeverij Pelckmans groeide uit De Nederlandsche Boekhandel, die in 1892 gesticht werd. Albert Pelckmans werd in 1943 de eerste Vlaamse directeur. Hij breidde de uitgeverij uit. Het literaire fonds werd groter en Pelckmans boorde ook andere markten aan. De zonen van Albert Pelckmans, Jan en Rudi, doopten in 1986 DNB om tot Uitgeverij Pelckmans. De Nederlandsche Boekhandel bleef als boekhandel bestaan tot in 1999.</p> <p>Meer informatie vindt u op de <a target=_blank href=http://www.pelckmansuitgevers.be/>webstek</a>.</p>

Uitg_Pelckmans (115)

De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving

Wie. Wat. Woke? Een cultuurkritische benadering van wat we (on)rechtvaardig vinden

De kerk in Vlaanderen

Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven.

God en Allah in het land der atheïsten. Een pleidooi tegen de lekenstaat.

De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag.

Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu.

De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk.

Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen.

Van steen tot stad. Een geschiedenis van de prehistorie en het Oude Nabije Oosten.

Verdraaid! Het nieuws anders bekeken.

De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen.

Zingeving in technologie. Een fobie?

Denken over leven. Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs.

Andersland. In het voetspoor van Thomas More.

Zingeving in economie. Een utopie?

Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.

De duivel. Een biografie.

Van kruistochten tot kalifaat. Arabische lente. Jihad. Islamitische Staat.

Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.

Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur en natuur.

Willen. Het leven van de geest.

Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen (1940-1990).

Van totem tot verrezen Heer. Een historisch-antropologisch verhaal.

Negatieve dialectiek

Het open kerkgebouw.

Over de ziel.

Vier antipelagiaanse geschriften.

Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver.

Rousseau. De wandelende paradox.