Andersland. In het voetspoor van Thomas More.

De Utopiavan Thomas More heeft aanleiding gegeven tot een heel nieuw genre: dat van de utopie. Twee Leuvense professoren, een classicus en een historicus, hebben aan dat gegeven een boek gewijd, te beginnen met een studie van Mores boekje. In het Nederlands vormt dit onderdeel van het boek zowat het beste dat er over More beschikbaar is. Daarna behandelen enkele experten het utopische denken voor en na More (bijvoorbeeld het communisme). Belangrijk is dat de auteurs zich niet beperken tot politieke utopieën, maar ook op zoek gaan naar literaire, filosofische en cultureel-maatschappelijke voorbeelden. Een aanrader voor wie zich inlaat met het utopische genre. (ES)

E. DE BOM E.A., Andersland. In het voetspoor van Thomas More., Kampenhout (Pelckmans), 2016
24,95 EUR