Negatieve dialectiek

Geheel ten onrechte is de naam van Adorno misschien wel gekend, maar niet wat de man allemaal geschreven heeft. Zo is hij bijvoorbeeld bijzonder interessant voor de esthetica. Weinigen weten dat Nergatieve dialectiek de titel is van zijn filosofisch hoofdwerk waaraan hij zeven jaar geschreven heeft. Het is een bijzonder moeilijk boek dat in het begin extreem speculatief is. De auteur beschrijft in dit boek zijn anti-systeem. Adorno verzet zich tegen het systeem van de ontologie. In een uitgebreid nawoord kadert de vertaler dit boek in zijn brede historische en filosofische context en dat is geen overbodige luxe. Het boek leest er wel niet eenvoudiger door, maar dat is geen verwijt aan de vertaler. (JG)

T. ADORNO, Negatieve dialectiek, Kalmthout (Pelckmans-Klement), 2014
52,5 EUR