De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk.

Herman De Dijn is een wereldwijd gereputeerde Spinzozaspecialist. Hij heeft dienaangaande talrijke publicaties op zijn actief, waaronder vele in het Nederlands. Spinoza is zo een filosoof die iedereen voor haar of zijn kar wil spannen, maar bij De Dijn heb ik steeds het gevoel dat hij objectief te werk wil gaan. Hij vindt er geen enkele baat bij zijn eigen Spinoza te creëren. Een ander terugkerend thema bij De Dijn is het geluk. Hoe komt de mens tot waar geluk? Die vraag laat hij beantwoorden door Spinoza. Paradoxaliteit lijkt kenmerkend te zijn voor de grootste denkers, zo ook Spinoza. Hoewel hij geen christen is, is ligt hij toch mee aan de hervorming het christendom. En hoewel hij ook geen verlichtingsdenker is, heeft hij een rationele ethiek uitgetekend. Dat alles op basis van de God-Natuur (die geen pantheïstisch wezen is). Spinoza blijft een uitdaging voor elke denker en elke tijd. En meteen biedt hij ook uitdagingen voor elke christen. Zijn weg naar geluk is niet per definitie anti-christelijk, maar steeds “goddelijk”. (EN)

H. DE DIJN, De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk., Kalmthout (Pelckmans), 2020
24,5 EUR