Het open kerkgebouw.

De her- of nevenbestemming van kerkgebouwen in Vlaanderen is geen onbekend fenomeen meer. Na Nederland kan de kerkelijke overheid ook in Vlaanderen de gebouwen niet langer onderhouden en openhouden. Langs alle kanten liggen kapers op de kust die het kerkgebouw een liefst spectaculaire herbestemming willen geven. Maar daar is natuurlijk enkel de commercie mee gebaat. Zeldzaam zijn de stemmen zoals die van deze auteurs: zijn zoeken eerder naar nevenbestemming, waarbij de zingevingsdimensie van het gebouw gewaarborgd blijft. Het is onmogelijk om alle lege kerken te bewaren door ze leeg te laten staan, maar soms kan er naar bestemmingen gezocht worden die niet breken met de symbolische betekenis van het gebouw. In dit boek reiken de auteurs middelen aan om het gesprek aan te gaan met alle actoren en te zoeken naar een zinvolle bestemming van het kerkgebouw dat aan de eredienst onttrokken wordt. Geen gemakkelijke oefening met zoveel belanghebbenden. (ES)

S. DE BLEECKERE E.A., Het open kerkgebouw., Kalmthout (Pelckmans), 2014
16,5 EUR