Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving

Ik heb het sterke vermoeden dat ik her te maken heb met een uitgegeven cursus van een lector Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. We krijgen een onderhoudend boek over allerlei thema’s uit de wereld van religie en wereld: de verhouding tussen geloof en wetenschap, ethische thema’s, de verhouding tot andere religies en dies meer. De auteur schrijft een boek op niveau, maar wil niet uitpakken met referenties en voetnoten. Hij schrijft ook heel vlot. Tijdens dat parcours komen we allerlei wetenswaardigheden tegen die de stellingen van de auteur moeten onderbouwen. De titel dekt dus niet de hele lading. Al blijft het een hele mooie titel! (JG)

J. TIELENS, Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving, Kalmthout (Pelckmans), 2022
22,5 EUR