Auteurs_P-U (360)

Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren.

Kunst voor Das Reich. Op zoek naar naziroofkunst uit België.

Kapel gezocht. 15.000 verhalen in beweging.

Verrukkelijke baby’s. de geboorte in kaart gebracht.

Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland.

Hedendaagse Christuservaringen.

Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

De symbolische mens. Symbolische essenties in de samenleving, wetenschap en kunst.

Constantinopel en de eerste Jihad (633-718). Het overleven van een christelijk Europa in de zevende en achtste eeuw)

Filips II. Onmachtig koning

Bestemming België. Een geschiedenis van toerisme in dertien etappes (1830-2030)

Grote Geschiedenis van de Nederlandse taal.

Hoop is nooit stil. Bouwen aan een rechtvaardige samenleving

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap

Education of Nuns, Feast of Fools, Letters of Love: Medieval Religious Life in Twelfth-Century Lyric Anthologies from Regensburg, Ripoll, and Chartres

Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography.

Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.

Soldaten van God. De Nederlandse strijders in het leger van de paus.

De kosmos geschreven. Een twaalde-eeuws scheppingsverhaal.

Het Lam Gods

Bezoek van boven. Mariaverschijningen in West-Europa.

Evolutie van de mens. De tweebenige die de wereld veroverde.

De Franse Revolutie en het christendom. De gewelddadige scheiding tussen kerk en staat.

Wat bomen ons vertellen. Een geschiedenis van de wereld in jaarringen.

Komt pelgrims, komt hier. Devotioneel drukwerk voor bedevaartplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850).

Woede & clementie.

De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie.

Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht.

Heilige plaatsen, zalige plekken. Pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen.

Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser.

Leonardo da Vinci. De nalatenschap van een genie.

Het Lam Gods. Van Eyck. Kunst, geschiedenis, wetenschap en religie.