De kosmos geschreven. Een twaalde-eeuws scheppingsverhaal.

Gerbrandy is een beproefde vertaler die een prachtig werk heeft afgeleverd met de uitgave van dit 12de-eeuwse kosmologische traktaat dat een bijzondere plaats inneemt in het genre. Het is een mengeling van klassieke en christelijke opvattingen, gekoppeld aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten van zijn eigen tijd. De inleiding is uitvoerig en dat is nodig om ons in te wijden in het aristotelisch-ptolemeïsche wereldbeeld. Het verrassende is dat Silvestris ook breekt met het christelijke wereldbeeld, bijvoorbeeld waar hij stelt dat God geen eindpunt in gedachten heeft en nog sterker: hij laat geen ruimte voor een Verlosser. Wat dat betreft laat hij zich meeslepen door het platonisme. Silvestris schept niet alleen een beeld van de kosmos, maar ook van de aarde. Daarvoor baseert hij zich dan weer op Cicero. Kortom: een enigmatisch boek dat als een unicum kan omschreven worden in de middeleeuwen en dat nu gelukkig in het Nederlands beschikbaar is. Het traktaat is niet eens heel erg groot, maar de uitvoerige inleiding en de aantekeningen maken het zo omvangrijk. (HG)

B. SILVESTRIS, De kosmos geschreven. Een twaalde-eeuws scheppingsverhaal., Eindhoven (Damon), 2021
19,9 EUR