<p>Budel</p> <p>De naam van de uitgeverij is ontleend aan een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw, die zich voor zijn vriend Phintias garant stelde toen deze, ter dood veroordeeld door Dionysius van Syracuse, uitstel was verleend om enkele familiezaken te regelen. Phintias liet lang op zich wachten, maar keerde net op tijd terug: Damon stond reeds klaar om in Phintias' plaats terecht gesteld te worden. Verbaasd over zoveel solidariteit stelde Dionysius beiden in vrijheid. Vergelijkbaar met Orestes en Pylades leven Damon en Phintias in de traditie voort als representatie van de hoogste vorm van vriendschap.</p> <p>Uitgeverij DAMON beheert twee fondsen: een educatief fonds en een wetenschappelijk/algemeen fonds. In beide fondsen zijn uitgaven opgenomen op het terrein van filosofie/ethiek, levensbeschouwing/levensbeschouwelijke vorming, theologie, politicologie, wereldliteratuur (o.a. vertalingen van (klassieke) werken) en (gezondheid-)zorg. Op deze website is het onderscheid tussen de fondsen duidelijk gemaakt.</p> <p>Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun <a target=_blank href=http://www.damon.nl/>Webstek</a>)</p>

Uitg_Damon (127)

Het is voorbij. Kierkegaard over leven, sterven, onsterfelijkheid.

Recluse. Leefregel voor een recluse. Een merkwaardig mirakel. Leven van Aelred van Rievaulx

Over de ziel en de verrijzenis

Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof

Mozes’ nalatenschap. Mensenrechten in historisch perspectief

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen

Bruiloft I. Preken op het Hooglied 1-23

Wat de liefde doet.

Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden.

Religieus atheïsme. (Post)moderne filosofen over God en godsdienst.

Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek.

Afsluitend onwetenschappelijk naschrift.

De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie.

Wat maakt gelukkig?

De kosmos geschreven. Een twaalde-eeuws scheppingsverhaal.

Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede.

Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day.

Meester in de school van de liefde.

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s, deel 2.

Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw.

Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven.

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s. deel 2.

Ibis.

De sleutel tot Aristoteles. Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid.

Geloofsgeheim.

Christelijke toespraken.

De ik-gerichtheid van de politieke filosofie.

Overdenkingen in eenzaamheid.

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna.

Troost in filosofie.

Platoonse liefde. Symposium en Phaedrus.