Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day.

Voor iemand die wacht op een officiële zalig- of heiligverklaring, is een biografie een belangrijke voorwaarde. Geen conditio sine qua non, maar toch. Dat is de reden waarom haar medewerker, Jim Forest, een uitgebreide biografie aan haar heeft gewijd. De nadruk ligt niet op de mirakels, zoals in het verleden, maar op de deugden van de kandidaat heilige. En de christelijke deugden heeft Dorothy Day – die vaak in aanraking is gekomen met de arm der wet omdat ze het voor de armen opnam – zeker belichaamd. De biografie is dus heel historisch, ook al wordt een eventuele canonisatie in het achterhoofd gehouden, wat de toon van het boek enigszins beïnvloedt. Day is zeker geen gewone heilige. Dat zijn eerder stichters van ordes en congregaties. Zij was journaliste en oprichtster van de krant The Catholic Worker. En tot op het einde van haar leven bleef ze het opnemen voor de armen, ook al bracht dat haar in conflict met de overheid … Een dame met klasse en pit! (EN)

J. FOREST, Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day., Eindhoven (Damon), 2020
29,9 EUR