Afsluitend onwetenschappelijk naschrift.

Sedert de millenniumwende is uitgeverij Damon bezig met een vertaling van Kierkegaard. Dat wil al wat zeggen! Inmiddels telt de reeks 15 serieuze banden. De titel van dit slotboek wordt verklaard door het feit dat Kierkegaard hier een felle kritiek geeft op filosofische systeembouwers (zoals Hegel) en omdat hij de irrationele kern van het christendom blootlegt. Daarom geeft hij dit boek de ironische titel onwetenschappelijk mee. Het is met dit boek dat Kierkegaard zich een plaats verwierf op de Olympos van de existentiële filosofie. Het boek is een vervolg op zijn Filosofische kruimels dat enorme kritiek te verduren kreeg (en ook in deze reeks is verschenen). Hij pareert alle critici met een soms in vitriool gedrenkte pen. Maar ook humor is de Deense filosoof niet vreemd. Het boek is verre van eenvoudig. Soms bevat het enigmatisch zinnen en zelfs passages die door de vertalers niet becommentarieerd worden. Er zijn wel wat eindnoten die toelichting bieden, maar lang niet altijd. In dat opzicht wordt wel wat voorkennis verwacht van de lezer. Al bij al blijft deze uitgave een pronkstuk in de Kierkegaardreeks. (LD)

S. KIERKEGAARD, Afsluitend onwetenschappelijk naschrift., Eindhoven (Damon), 2021
59,9 EUR