Wat maakt gelukkig?

Deze uitgave is een beetje atypisch voor Damon. Normaalgezien verwachten we ernstige bronnenuitgaven, heuse referentiewerken voor het Nederlands. Dit keer gaat het om uitstekende vertaling van vijftal kwesties (quaestiones), gevolgd door een uitgebreide toelichting. De kwesties zijn alle gerelateerd aan het begrip geluk en wat er voor nodig is om gelukkig te worden. Het is een eigenaardige aanpak en ik ben er minder voor te vinden, maar wellicht zijn er ook mensen die deze aanpak kunnen appreciëren. Het maakt dit thematische geschrift wel erg toegankelijk, maar ik verkies toch de andere uitgaven van Damon. Laat dat geen afbreuk doen aan de inhoud van het boek. (JG)

T. VAN AQUINO, Wat maakt gelukkig?, Eindhoven (Damon), 2021
19,9 EUR